Dzisiaj upływa kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Harcerze towarzyszyli mu na szlaku wszystkich / oprócz pierwszej / pielgrzymek do Ojczyzny. Nasz Szczep „Puszcza” nie tylko uczestniczył w kolejnych służbach ale był zaangażowany w organizację pierwszej BS w 1983 roku. Warto też przypomnieć, ze nasza instruktorka pwd Dorota Heliasz jest autorka symbolu tych służb – maltańskiego krzyża z wpisanymi literami BS i cyframi określającymi rok pielgrzymki.
Nasz harcerski, niestrudzony dokumentalista hm Krzysztof Krzyżanowski b. Szczepowy Szczepu „Słowiki” przypomina w swoim filmie wyprawę harcerska z Krakowa na ostatnie pożegnanie JP II.
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=WiWFZ0jYiqM&fbclid=IwAR1BIoIeQV4k-2Ysh0UWQolZBH3u-xjY589l9K6KkqxXk85NbZDAz4nS3SM&h=AT0OSPvUGUDoeJiJjOuAqCTEjWnw2s0b2tFOUcrJ4kN4RM_fzEs4GHO0kWNQJDFiskPzFNtFrQjQqBmpMyLKo4eVviUvcJJswztKbb2Tk5Fv0gLuYmv61ZP0i46897EC7b4vClHwiQ&__tn__=H-R&c[0]=AT21MLJanB1KBwmUcccK0C4DABd6v9Bu5z1kSJ-LP_fTbrexTU35aX8yNRMY1BIp6rK7gxZuvYcjCfTo9_IvnRpNdKpXrH8feyHXhkqmAxBZMLV1Zh2YD1whsVVLLuZQUdXNyVkE49w3NN-EUwQl6YoTLR2dEmaO8lyqa-6vDlNoJKYWnyyD