1987-1996

1987    

styczeń

 • Kulig i spotkanie KI w Puszczy Niepołomickiej w rocznicę powstania styczniowego.
 • Funkcję kwatermistrza szczepu przejmuje pwd. Iwona Karolczyk.
 • Przybocznym 3 NDZ „Białe wilczki” zostaje Paweł Kugiel
 • P.o. drużynowego 1 NDW „Watra” zostaje Bogdan Horowitz.

luty

 • Zimowisko 3NDH „Niepołomni” w Żywcu, komendant – pwd. Ryszard Zielonka, kwatermistrz – pwd. Mariusz Kluzik
  „Dzień Myśli Braterskiej” – spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Jerzym Krasickim, który opowiadał m.in. o ośrodku dla trędowatych, prowadzonym przez ks. Mariana Żelazko w Purii (Indie).

marzec

 • Przybocznym 3 NDH „Niepołomni” zostaje Piotr Gucwa, przyboczną p.o. drużynowej 5 NDZ „Zielone iskierki” zostaje Małgorzata Nowak.
  Konferencja nt. zdobywania stopni harcerskich, spotkanie prowadził phm. Andrzej Wysocki „Bitum”
 • Festiwal Małych Form Artystycznych – I miejsce „Wiewióry” zast. Agnieszka Gucwa
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych – I miejsce zdobywa 5 NDZ „Zielone iskierki”, drużynowa Małgorzata Nowak.

kwiecień

 • Sprzątanie lasu od Staniątek po Piaski, tym razem wspierają nas uczniowie obu szkół.
 • Rozpoczęcie zbiórki zabawek dla trędowatych dzieci w Indiach.
 • I kurs przybocznych „Ogniwo” – komendantka – pwd. Dorota Heliasz, oboźna – pwd. Celina Gucwa.

maj

 • IX Złaz zastępów, komendant – hm. Wojciech Wróblewski. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne złaz został przeniesiony do budynku „Sokoła”. Zastępy zakwaterowano w zuchówce, harcówce i remizie OSP. Zwyciężył zastęp „Bargiel” ze Skwierzyny, zast. Radosław Kotylak.
 • Przygotowania do pełnienia służby w czasie wizyty Ojca Świętego w Polsce.

czerwiec

 • 70-osobowa reprezentacja szczepu uczestniczy w spotkaniu z Ojcem Świętym w Tarnowie. Agnieszce Gucwie i Bożenie Nowak udaje się nawet zamienić z Ojcem Świętym kilka słów i wetknąć mu w dłoń zwitki kory brzozowej ze swoimi zobowiązaniami.
 • Udział w BS w Gdańsku i w Warszawie.

lipiec

 •  Obóz 5 NDH „Gawra” n.j. Czarnym (woj. olsztyńskie), komendantka – pwd. Beata Mazur, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, oboźna – pion. Dorota Klima, instruktor programowy – pwd. Celina Gucwa, opieka med. – phm. Małgorzata Mazur, kierowca i zaopatrzeniowiec – Mirosław Kudelski. • Obóz 3 NDH „Niepołomni” w Piekle (woj. kieleckie), komendant – pwd. Ryszard Zielonka, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Łysek, oboźny – wyw. Piotr Gucwa, instruktor programowy – pwd. Grzegorz Dudzik, magazynier i zaopatrzeniowiec – pwd. Mariusz Kluzik, kucharz – pwd. Marek Ślusarczyk.
 • Obóz wędrowny 1NDW „Watra”: Lasy Siekierzyńskie–Piekło–Czarny Piec–Kaszuby; komendant i kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski.
 • Wysłanie zgromadzonych zabawek do Indii po ponad dwumiesięcznym oczekiwaniu na zgodę Urzędu Celnego.
  wrzesień
 •  Rada szczepu powołuje krąg sztandarowy.
 • Drużynową 5 NDH „Gawra” zostaje pwd. Celina Gucwa, przyboczną – pion. Dorota Klima. P.o. drużynowego 3 NDH „Niepołomni” zostaje Piotr Gucwa, przybocznym Paweł Smaza. Drużynowym 1 NDW „Watra” zostaje ćwik Tomasz Porąbka.
 • Sondaż przeprowadzony wśród uczniów obu szkół podstawowych i liceum nt. postrzegania harcerstwa i naszego szczepu. Omówienie wyników sondażu sporządzone przez Dorotę Heliasz można znaleźć w grudniowym numerze „Brzasku” nr 3/12/87.
 • XI święto szczepu.

październik

 • 24.10. zmarła Janina Lisiecka, szefowa kuchni na naszych pierwszych obozach.
 • Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Beskid Śląski.

listopad

 • Wieczornica z okazji 11 listopada organizowana przez KI dla mieszkańców Niepołomic, gawędę wygłosił hm. Wojciech Hausner (Kraków).
 • Obchody jubileuszu 10-lecia „Watry”
 • Wernisaż prac plastycznych Doroty Michałowskiej w ramach próby na stopień pionierki.

listopad

 • Andrzejkowa zabawa szczepu.

grudzień

 • Tradycyjny kominek wigilijny.

1988

styczeń

 • Drużynową 1 NDZ „Muchomorki” zostaje pion. Dorota Michałowska, przyboczną – trop. Justyna Klima, drużynowym 3 NDZ „Białe Wilczki” – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz.

 

luty

 • Zimowisko 3 NDH i 5 NDH w Choczni Górnej, komendantka – pwd. Dorota Heliasz, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, oboźny – ćwik Piotr Gucwa.
 • Zimowisko drużyn zuchowych w Kasince k. Myślenic, komendantka – pwd. Iwona Kluzik, kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz, instr. – Dorota Michałowska i Renata Bąk.

marzec

 • Harce ćwików w programie m.in. przeprawa przez Wisłę.
 • Obchody 5. rocznicy powstania 5 NDH „Gawra”.
 • Przyboczną 1 NDZ „Muchomorki” zostaje Agnieszka Widła, przybocznym 1 NDW „Watra” – ćwik Leszek Komajda.

kwiecień

 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych – I miejsce 5 NDZ „Zielone iskierki”.
 •  VI Festiwal Małych Form Artystycznych – zwyciężają „Osmundy” zast. Maciej Wojtusik.

maj

 • X Złaz zastępów, komendantka – phm. Małgorzata Mirocha, oboźni – hm. Zygmunt Rabecki i ćwik Piotr Gucwa, szef biura złazowego – pwd. Celina Gucwa, I miejsce „Osmundy” z 3 NDH „Niepołomni” zast. Maciej Wojtusik.

czerwiec

 • Boże Ciało – pierwszy harcerski ołtarz i spotkanie z ks. bp. Stanisławem Smoleńskim.
 • Udział reprezentacji szczepu w XXX Rajdzie Świętokrzyskim.
 • Udział w uroczystości przeniesienia prochów mjr. Jana Piwnika „Ponurego” na Wykusie i w Wąchocku.

lipiec–sierpień

 • Obóz n.j. Lubiewo k. Drezdenka (woj. gorzowskie), komendantka zgrupowania – phm. Małgorzata Mirocha, z-ca ds. programowych pwd. – Dorota Heliasz, oboźny – hm. Zygmunt Rabecki, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, zaopatrzeniowiec – pwd. Grzegorz Dudzik, magazynier – Bogdan Serafin, kierowca – Mirosław Kudelski, lekarz – phm. Piotr Kozłowski, ratownik – Władysław Korbiel, komendantka kolonii zuchowej – pwd. Iwona Kluzik, oboźny – Tomasz Kluzik, instruktorzy: phm. Ewa Skorupska i Dorota Michałowska, komendantka podobozu 5 NDH „Gawra” i 122 KDH – pwd. Celina Gucwa, oboźna – pwd. Dorota Klima, instruktor programowy – Barbara Siedlecka, komendant podobozu 3 NDH „Niepołomni” i 123 KDH – pwd. Leszek Wojas, oboźny – Piotr Gucwa, instr. – pwd. Bogusław Orzoł.
 • W trakcie obozu odbywa się VII kurs zastępowych „Matecznik” komendantka – pwd. Dorota Heliasz, oboźny – wyw. Bogdan Serafin.
 • Obóz rowerowy 1 NDW „Watra”; komendant – pwd. Tomasz Porąbka.

wrzesień

 • Drużynową 3 NDZ „Białe wilczki” zostaje pwd. Iwona Kluzik, przybocznym – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz, przybocznymi 5 NDZ „Zielone iskierki” mianowano pion. Małgorzatę Nowak i ćwika Tomasza Gancarczyka.
 • Piesza pielgrzymka harcerzy do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • XII Święto szczepu.

październik

 • VIII Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Snurów – Beskid Śląski.

listopad

 • Kominek w rocznicę odzyskania niepodległości przygotowany dla mieszkańców Niepołomic – gawędę wygłosił hm. Jerzy Bukowski.

grudzień

 • Obowiązki komendanta szczepu przejmuje pwd. Iwona Karolczyk, obowiązki kwatermistrza szczepu – pwd. Celina Gucwa
 • 5 NDH „Gawra” obejmuje pwd. Dorota Klima, drużynowym 3 NDH „Niepołomni” zostaje pwd. Leszek Wojas. 
 • Zimowisko KI w Lubominie k. Wałbrzycha, komendant – hm. Wojciech Wróblewski, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk

1989
styczeń

 • Obowiązki kwatermistrza szczepu przejmuje pwd. K Czwartkiewicz, przybocznym 3 NDH „Niepołomni” zostaje L. Komajda.
 • Bal karnawałowy.

luty

 • Zimowisko 5 NDH „Gawra” w Stryszawie, komendantka – pwd. D. Klima, kwatermistrz – pwd. Celina Guctwa instr. – Katarzyna Siedlecka.
 • Zimowisko zuchowe „Smerfowisko” w Kasince Małej, komendantka – pwd. Iwona Kluzik, kwatermistrz – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz, instr. – Dorota Michałowska
 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • Rada szczepu 17.03.1989 podejmuje decyzję o wypowiedzeniu posłuszeństwa oficjalnym władzom ZHP i upoważnia komendę szczepu do „włączenia go w struktury niezależnego ZHP, który będzie kontynuatorem ZHP II Rzeczypospolitej”.
 • Hm. W. Wróblewski reprezentuje niezależny ruch harcerski w obradach okrągłego stołu.
 • Zbiórka KI i 1NDW „Watra” w Kasince.
 • Festiwal Małych Form Artystycznych – I miejsce „Osmundy”, zast. Maciej Wojtusik
 • „Święto Wiosny”.

kwiecień

 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych – I miejsce 5 NDZ „Zielone iskierki”.
 • „Święto Bohatera Szczepu” – inscenizacja historyczna w podziemiach zamku.
 • Zbiórka KI w Dolinie Będkowskiej.

maj

 • Udział w defiladzie 3-majowej w Krakowie i mszy św. na Wawelu.
 • XI Złaz zastępów, komendantka – pwd. Iwona Karolczyk, oboźni: hm. Zygmunt Rabecki i pwd. Dorota Heliasz, szef biura złazowego – pwd. Celina Gucwa, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz. Zwyciężyły „Niedźwiedzie jaskiniowe” z Opola.
 • 22.05. uroczyste otwarcie i poświęcenie izby instruktorskiej z zawieszeniem sztandaru.

czerwiec

 • Udział instruktorów szczepu w pracach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i w pracach komisji wyborczych.
 • I Dni skupienia dla kadry szczepu (przedobozowe) w Tarnowie prowadził ks. Franciszek Płonka.

lipiec

 • Obóz 3NDH „Niepołomni” n.j. Rokiet (woj. gorzowskie) komendant – pwd. Leszek Wojas, kwatermistrz i zaopatrzeniowiec – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – Paweł Smaza, instr. – Leszek Komajda, magazynier – Dariusz Gancarczyk, kucharz – pwd. Marek Ślusarczyk.
 • Obóz 5 NDH „Gawra” n.j. Lubiewo k. Drezdenka, komendantka – Dorota Klima, kwatermistrz – pwd. Celina Gucwa, oboźna – pion. Małgorzata Widła, instruktor programowy – pwd. Dorota Heliasz, ratownik – hm. Zygmunt Rabecki.
 • Kolonia zuchowa n.j. Lubiewo k. Drezdenka, komendant – pwd. Krzysztof Czwartkiewicz, kwatermistrz – pwd. Iwona Karolczyk, oboźna – pion. Dorota Michałowska, instruktor programowy – pwd. Iwona Kluzik, kierowca i zaopatrzeniowiec – Leszek Węgrzyn, kuchnia – Aniela Kluzik, Paulina Szewczyk, Renata Bąk, opieka med. – Ewa Węgrzyn.
 • Udział w zlocie 50-lecia powstania Szarych Szeregów w Warszawie. 30.09. poświęcenie sztandaru szczepu. Poświęcenia dokonał o. Adam Studziński.
 • Agnieszka Widła zostaje p.o. drużynowej DZ „Leśne skrzaty”, Maciej Wojtusik przybocznym 3 NDH „Niepołomni”, Dorota Oleksiak przyboczną 5 NDH „Gawra”.

październik

 • VIII Kurs zastępowych „Matecznik”, komendantka – pwd. Dorota Heliasz.
 • II Dni skupienia w Tarnowie prowadzone przez ks. Adama Bonieckiego

listopad

 • Wieczornica dla mieszkańców Niepołomic z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 • Harcerze z 3 NDH „Niepołomni” uroczyście sadzą dąb „Niepołomny” na skwerze przy placu Zwycięstwa
 • Święto 12-lecia „Niepołomnych” pod Durbaszką

grudzień

 • Decyzja rady szczepu o przystąpieniu szczepu do ZHP – Rok Założenia 1918.
 • Kominek wigilijny.

1990
luty

 • Zimowy wyjazd 1 NDW „Watra” do Szczawnicy, komendant – pwd. Tomasz Porąbka, kwatermistrz – pwd. Ryszard Zielonka.

kwiecień

 • II walne zebranie KPH – przewodniczącym został Stanisław Kracik.
 • „Święto Wiosny”.
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych
 • Festiwal Małych Form Artystycznych

czerwiec

 • XII Złaz zastępów, komendantka – pwd. Iwona Karolczyk, oboźni – pwd. Dorota Klima i pwd. Leszek Wojas, szef biura złazowego – pwd. Celina Gucwa. I miejsce „Osmundy” zast. Rafał Jarząbek.
 • Boże Ciało – harcerski ołtarz o tematyce ekologicznej

lipiec

 • Spływ tratwą 1 NDW „Watra”.

sierpień

 • Obóz 3NDH „Niepołomni” n.j. Muliste (woj. gorzowskie), komendant – pwd. Leszek Wojas, kwatermistrz – pwd. Ryszard Zielonka, oboźny – ćwik Leszek Komajda, instr. – Maciej Wojtusik, kucharz – pwd. Marek Ślusarczyk.
 • Obóz 5 NDH „Gawra” n.j. Rokiet, komendantka – pwd. Dorota Klima, kwatermistrz – pwd. Celina Wojas, instr. – Dorota Oleksiak, kucharka – Monika Gucwa.
 • Kolonia zuchowa n.j. Piaski, komendant – pwd. Iwona Kluzik, kwatermistrz – pwd. Grzegorz Dudzik, oboźny – Paweł Drabik, instr. – Dorota Michałowska, kuchnia – Aniela Kluzik, Mariola Rabiej, Joanna Wróblewska, instruktorzy – Agnieszka Widła, Anna Karolczyk, Ewa Rogowska, Tomasz Kluzik.

sierpień

 • Gościmy w Przyborowie 20-osobową grupę skautów z Francji (Vienna) oraz skautów z Włoch (Castel di Sangro). lata 1976–1990 opracowali: hm. Wojciech Wróblewski pwd. Iwona Wróblewska pwd. Mariusz Kluzik

wrzesień

 • Rada szczepu podejmuje decyzję o powołaniu dwóch niezależnych organizacyjnie szczepów: męskiego i żeńskiego. Ustalono termin kolejnej rady szczepu na 5 października.
 • Na spotkaniu rady szczepu 5.10. nie było kworum. W posiedzeniu uczestniczy 13 osób uprawnionych do głosowania. Następuje odwołanie z funkcji komendy szczepu oraz drużynowych drużyn zuchowych. Do tworzenia szczepu męskiego zostaje upoważniony Ryszard Zielonka, do tworzenia szczepu żeńskiego – Celina Wojas. 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, zebrani podjęli uchwałę o rozwiązaniu rady szczepu „Puszcza” i likwidacji komendy szczepu.
 • Szczep męski „Puszcza” szczepowy – pwd. Ryszard Zielonka ćwik. 1 NDW „Watra” (drużyna związkowa od 15.06.90) – drużynowy pwd. Tomasz Porąbka ćwik. 2 NDH „Leśni ludzie” – drużynowy pwd. Grzegorz Dudzik ćwik. 3 NDH „Niepołomni” (drużyna związkowa od 21.03.90 r.) – drużynowy pwd. Leszek Wojas ćwik. 3 NDZ „Białe wilczki” – p.o. drużynowego ćwik Tomasz Kluzik.
 • Szczep żeński „Puszcza” szczepowa – pwd. Celina Wojas pion. 5 NDH „Gawra” – drużynowa pwd. Dorota Klima pion. 5 NDZ „Zielone iskierki” – drużynowa trop. Justyna Klima. 7 NDZ „Leśne muchomorki” – drużynowa trop. Agnieszka Widła.
 • KPH przejmuje opiekę nad majątkiem rozwiązanego szczepu. Funkcję kwatermistrza obejmuje hm. Zygmunt Rabecki.

październik

 • X Rajd Jesienny Brązowych i Zielonych Sznurów – w Tatry Zachodnie, organizator rajdu pwd. Marek Ślusarczyk HO.

grudzień

 • Kominek wigilijny w zamku niepołomickim. Drużyna starszoharcerska wystawia jasełka.
 • Zimowisko harcerzy szczepu „Puszcza” w Kowańcu k. Nowego Targu. Komendant – pwd. Ryszard Zielonka HO, kwatermistrz – pwd. Grzegorz Dudzik ćwik oboźny – pwd. Tomasz Porąbka ćwik, instruktor programowy – pwd. Leszek Wojas ćwik.

1991
luty

 • Zimowisko 5 NDH „Gawra” i kolonia zuchowa w Nowym Sączu. Komendantka – pwd. Dorota Klima pion., kwatermistrz – pwd. Celina Wojas pion., komendantka kolonii zuchowej – trop. Justyna Klima, oboźna – trop. Agnieszka Widła.

marzec

 • „Święto Wiosny” – apel szczepów w starym porcie nad Wisłą, tradycyjne topienie marzann.

kwiecień

 • XIII Harcerski Festiwal Małych Form Artystycznych. Organizatorzy: trop. Dorota Oleksiak i wyw. Tomasz Strojek. Zwycięski zastęp – „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra” zast. och. Małgorzata Górska.
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych w „Święto Bohatera Szczepu” – Kazimierza Wielkiego. I miejsce zajęła 5 NDZ „Zielone iskierki” – drużynowa trop. Justyna Klima.
 • Zmiana kadry drużyn zuchowych żeńskich: 5 NDZ „Zielone iskierki” – drużynowa trop. Justyna Klima, przyboczne – ochot. Magdalena Rabecka, och. Joanna Urban; 7 NDZ „Leśne muchomorki” – drużynowa trop. Anna Karolczyk, przyboczna – trop. Anna Smaza.

maj

 • Obchody Święta 3 Maja (gra terenowa na terenie Niepołomic, apel, ognisko).
 • XIII Złaz zastępów, komendant – pwd. Tomasz Porąbka, oboźny – ćwik Paweł Kugiel, szef biura złazu – pwd. Dorota Heliasz pion. Zadanie kwalifikujące zastęp na złaz – zwiad ekologiczny. Wygrał zastęp „Osmundy” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. mł. Jakub Porąbka.

czerwiec

 • Rzeszów – udział delegacji harcerek i harcerzy w IV Pielgrzymce Ojca Świętego do Polski. Służba w patrolach sanitarnych.

lipiec

 • Obozy stałe drużyn w Czarnym Piecu n.j. Czarnym (woj. olsztyńskie)
 • Obóz 5 NDH „Gawra”, komendantka – pwd. Dorota Klima wędr., kwatermistrz – pwd. Celina Wojas pion., oboźna – trop. Dorota Oleksiak. Na obozie zostaje przeprowadzony IX Kurs zastępowych „Matecznik”, komendantka kursu – pwd. Dorota Klima wędr., oboźna – trop. Paulina Habas. komendantka kolonii zuchowej – trop. Justyna Klima oboźna – trop. Anna Karolczyk.
 • Obóz 2 NDH „Leśni ludzie” i 3 NDH „Niepołomni”, komendant – pwd. Grzegorz Dudzik HO, kwatermistrz – pwd. Leszek Wojas ćwik, instruktor programowy – pwd. Ryszard Zielonka HO.

sierpień

 • Jubileuszowy Zlot Harcerstwa z okazji 80-lecia (Olsztyn k. Częstochowy)
 • Udział drużyn zlotowych – żeńskich (drużynowa – pwd. Dorota Klima wędr.) oraz męskiej (drużynowy – pwd. Ryszard Zielonka HO), w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie: patrole sanitarne, patrole porządkowe.
 • Wyjazd reprezentacji 1NDW „Watra” do Francji wrzesień drużynowy – pwd. Tomasz Porąbka ćwik.
 • Spotkanie ze skautami francuskimi we Vienne.

wrzesień

 • XV rocznica powstania szczepu. Uroczysty apel szczepów w parku, na którym honorowe odznaki „Pomocne ręce” otrzymali – z podkładką (dla osób pracujących w szczepie): pwd. Dorota Heliasz pion., trop. Justyna Klima, pwd. Tomasz Porąbka ćwik, Bogdan Serafin ćwik; bez podkładki – ks. Ryszard Honkisz, ks. Józef Rzadkosz, Janina Cioś, Barbara Post, Jadwiga Kracik, Wanda Pilch- Dobrowiecka i Stanisław Kracik.

październik

 • Akcja zarobkowa „Znicz”.

listopad

 • Jubileuszowe spotkanie (z okazji 15-lecia szczepu) byłych i obecnie pracujących instruktorów. Honorową odznakę „Pomocne ręce” bez podkładki otrzymuje Maria Sondel.
 • Udział szczepów żeńskiego i męskiego w obchodach z okazji 73. rocznicy odzyskania niepodległości.
 • XI Rajd Jesienny Brązowych i Zielonych Sznurów – Pieniny, organizator pwd. Marek Ślusarczyk HO

grudzień

 • X Kurs zastępowych „Matecznik”, komendant – phm. Ryszard Zielonka HO, oboźny – wyw. Tomasz Strojek.
 • Tradycyjny kominek wigilijny w zamku niepołomickim, jasełka wystawił kurs zastępowych.

1992
styczeń–luty

 • Zimowisko szczepów w Lipniku, komendant – phm. Ryszard Zielonka, kwatermistrz – hm. Zygmunt Rabecki, oboźny – mł. Sławomir Setner, komendantka kolonii zuchowej – pion. Justyna Klima.

luty

 • Walne zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa, wybrano nowego przewodniczącego Jadwigę Kracik oraz zarząd.
 • Instruktorski bal karnawałowy w zamku niepołomickim.

marzec

 • „Święto Wiosny”, stary port nad Wisłą uroczysty apel szczepów, topienie marzann, szukanie gaików.

kwiecień

 • XIV Harcerski Festiwal Małych Form Artystycznych „Brzechwa dzieciom” uczestniczą w nim zastępy szczepowe oraz zastępy z terenu Gminy Niepołomice. Zwyciężył zastęp „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra” – zastępowa ochot. Marta Górska.
 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych w „Święto Bohatera Szczepu” – przyznano dwa pierwsze miejsca dla: 5 NDZ „Zielone iskierki” drużynowa pion. Justyna Klima oraz 7 NDZ „Leśne muchomorki” drużynowa trop. Anna Karolczyk.

lata 1990–1992 opracowali:
pwd. Celina Wojas, pwd. Leszek Wojas

Maj

 • Drużynowym 3 NDZ „Białe wilczki” zostaje wyw. Krzysztof Klima, przybocznym – mł. Maciej Kracik.
 • Igrzyska olimpijskie.
 • XIV Złaz zastępów w Przyborowie. Złaz z udziałem zaprzyjaźnionych zastępów. Komendant – pwd. Grzegorz Dudzik HO, Oboźni – ćwik Leszek Komajda, pion. Dorota Oleksiak, Szef biura złazowego – pwd. Leszek Wojas HO. Najlepszymi zastępami okazały się: „Koty” 3 NDH „Niepołomni”, zast. mł. Krystian Kokoszka; „Pumy” z Katowic; „Osmundy” 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. Ł. Urych.
 • Dni Niepołomic: Spotkanie pokoleń, Wystawa Historii Harcerstwa Niepołomickiego, Akcja pomocy dla dh. Bogdana Orzoła.

czerwiec

 • Boże Ciało (budowa ołtarza i udział w procesji).

lipiec

 • Obóz n.j. Zawadzkim. Komendant – phm. Ryszard Zielonka HO, kwatermistrz – hm. Zygmunt Rabecki, magazynier – mł. Krzysztof Kapera, kucharka – Paulina Szewczyk, pwd. Marek Ślusarczyk HO, opieka medyczna – Ewa Tkaczyk. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra” – Harodyszcze: komendantka – phm. Dorota Klima wędr., oboźna – trop. Paulina Habas, instruktor programowy – trop. Sylwia Bednarczyk, pion. Dorota Oleksiak, kronikarz – trop. Małgorzata Górska. Zastępy: „Dziewanny”, „Poziomki”, „Bogunki”, „Rusałki”, „Wiszasy”. Komenda: „Wiertnica”. Kadra podobozu 2 NDH „Leśni ludzie”: komendant – pwd. Leszek Komajda ćwik, oboźny – wyw. Norbert Dziadur, instruktor programowy – wyw. Tomasz Strojek.
 • Kolonia zuchowa w Zawadach k. Nidzicy n.j. Zawadzkim. Komendantka – pion. Justyna Klima, oboźna – trop. Magdalena Rabecka, instruktor programowy – trop. Anna Karolczyk, opiekunowie szóstek – och. Barbara Bednarczyk, trop. Anna Smaza, och. Joanna Urban, mł. Maciej Kracik, wyw. Krzysztof Klima.
 • Uchwałą Rady 5 NDH „Gawra” powstaje drużyna starszoharcerska 7 NDH „Szatra”, drużynowa – pion. Sylwia Bednarczyk.
 • Drużynową 5 NDH „Gawra” zostaje pion. Dorota Oleksiak. Pielgrzymka.

wrzesień

 • Przyboczną 7 NDH „Szatra” zostaje trop. Małgorzata Marzec.
 • Święto szczepu: msza św., apel, „Kominek wspomnień”. Mecz piłki nożnej Seniorzy kontra Juniorzy (5 do 3 dla Seniorów)

październik

 • XII Rajd Zielonych i Brązowych Sznurów – Babia Góra., organizator – pwd. Marek Ślusarczyk HO.
  listopad
 • Bal andrzejkowy w Stanisławicach.

grudzień

 • Kominek wigilijny.
 • Bal sylwestrowy w chatce w Stanisławicach.
 • Drużynową 5 NDZ „Zielone iskierki” zostaje trop. Magdalena Rabecka, przybocznymi – ochot. Katarzyna Klag, trop. Anna Smaza.

1993

styczeń/luty

 • Zimowisko Jaworzynka k. Istebnej. Komendant – phm. Dorota Klima wędr., oboźna – trop. Magdalena Rabecka (Zygmunt Rabecki), kwatermistrz – phm. Ryszard Zielonka HO, kucharka – Maria Grodkowska, opieka medyczna – Paulina Szewczyk. Kadra 5 NDH „Gawra”: komendantka – pion. Dorota Oleksiak, oboźna – trop. Paulina Hałas, instruktor programowy – trop. Agnieszka Olejarz. Kadra 2 NDH „Leśni ludzie”: komendant – wyw. Norbert Dziadur, oboźny – mł. Jakub Porąbka, instruktor programowy – mł. Bogdan Karolczyk. Kadra kolonii zuchowej: komendant – wyw. Krzysztof Klima, oboźna – trop. Magdalena Rabecka, opiekunowie szóstek: dh Renata Żurek, pion. Sylwia Bednarczyk, mł. Maciej Kracik.

marzec

 • „Święto Wiosny”, apel i topienie marzanny w Starym Porcie n. Wisłą, gra terenowa zakończona ogniskiem.
 • X-lecie 5 NDH „Gawra:

kwiecień

 • Festiwal Teatrzyków Zuchowych. I miejsce zajmują 5 NDZ „Zielone iskierki”, drużynowa trop. Magdalena Rabecka i 7 NDZ
  „Muchomorki”, drużynowa trop. Anna Karolczyk.

maj

 • Uczestnictwo w obchodach 3 Maja.
 • Zlot zastępów zastępowych organizacji harcerek ZHR na terenie Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach. Komendantka zlotu – phm. Dorota Klima wędr.
 • Dni skupienia w Węglówce zorganizowane przez ks. Zbigniewa Kaleciaka.

czerwiec

 • Dni Niepołomic – Miasteczko harcerskie (udział KPH).
 • Boże Ciało – budowa ołtarza i uczestnictwo w procesji.
 • XV Złaz zastępów na Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach: komendant – pwd. Grzegorz Dudzik HO, oboźni – och. Agata Kalinowska, wyw. Jakub Porąbka (trop. Paulina Habas), kwatermistrz – hm. Zygmunt Rabecki. Najlepszymi okazali się: zastęp „Pszczoły” – 5 NDH „Gawra”, zastępowa och. Dominika Ciemieniuch, „Żubry” z 2 NDH „Leśni Ludzie”, zastępowy mł. Michał Kracik, „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra”, zastępowa trop. Marta Górska.

lipiec

 • Obóz Szczepu n.j. Czarne Osiek woj. Koszalińskie. Komendant – phm. Dorota Klima wędr., kwatermistrz – pwd. Grzegorz Dudzik HO i Paulina Szewczyk, magazynier – wyw. Jarosław Kokoszka, opieka medyczna – pion. Małgorzata Widła, Kucharka – Maria Grodkowska. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra” i 28 KDH „Buki” – stylizacja Robinsonki: komendantka – pwd. Dorota Oleksiak sam., oboźna – pwd. Anna Głód sam., instruktor programowy – trop. Anna Tyszkiewicz, sam. Paulina Habas, sam. Małgorzata Górska. Zastępy: „Taitanki”, „Majorki”, „Yappy”, „Seszele”, „Wichry wojny”. Komenda „Przylądek Dobrej Nadziei”. Kadra podobozu 2 NDH „Leśni ludzie”: komendant – wyw. Norbert Dziadur, oboźny – wyw. Krystian Kokoszka, instruktor programowy – mł. Bogdan Karolczyk. Kadra kolonii zuchowej: komendant – wyw. Krzysztof Klima, oboźna – trop. Anna Karolczyk, instruktor programowy – och. Barbara Bednarczyk, opiekunowie szóstek – trop. Marta Górska, ochot. Katarzyna Klag, mł. Maciej Kracik, Roman Ptak.

sierpień

 • Obóz wędrowny do Francji 7 NDW „Szatra”, opiekun – phm. Dorota Klima, komendant – sam. Sylwia Bednarczyk, kwatermistrz – Paulina Szewczyk

wrzesień

 • Powstaje 9 NDZ „Puszczańska gromada”, drużynowy wyw. Krzysztof Klima.
 • Sprowadzenie prochów gen. W. Sikorskiego – w uroczystościach udział biorą harcerki z 5 NDH „Gawra”.
 • Harce zastępów zastępowych Małopolskiej Chorągwi Harcerek w Puszczy Niepołomickiej; szczep reprezentuje zz 5 NDH „Gawra” – „Korzeń”.
 • XVII-lecie szczepu „Puszcza” – apel, msza św., kominek, mecz (tym razem wygrali Juniorzy 4:2).
 • Przyboczną 5 NDZ „Zielone iskierki” zostaje och. Ewa Skowron.
 • Drużynową 7 NDZ „Muchomorki” zostaje Magdalena Łucarz.

październik

 • Rajd Zielonych i Brązowych Sznurów Beskid Sądecki Rytro – Krynica, organizator sam. Sylwia Bednarczyk.
 • Ślub Doroty Klimy i Ryszarda Zielonki

listopad

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości (w obchodach w Krakowie udział wzięły harcerki z 5 NDH „Gawra”).
 • Drużynową 5 NDH” Gawra” zostaje trop. Paulina Habas.
 • Bal andrzejkowy w „Sokole”.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.
 • Bal sylwestrowy.

1994

styczeń

 • Nieobozowa Akcja Zimowa.

luty

 • Udział reprezentacji szczepu w pogrzebie hm. Jerzego Parzyńskiego (reprezentacja 5 NDH „Gawra”).
 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • „Święto Wiosny”, apel i konkurs marzann w Starym Porcie n. Wisłą.

kwiecień

 • Festiwal Małych Form Artystycznych „Maria Konopnicka”. I miejsce – zastęp „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zastępowa Ewa Grochot.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Bieg Kazimierzowski.

maj

 • Udział w uroczystościach z okazji 3. Maja.
 • XVI Złaz zastępów na terenie Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach. Komendant – phm. Dorota Zielonka, kwatermistrz – pwd. Mariusz Kluzik, oboźna – trop. Magdalena Rabecka, szef biura złazowego – sam. Sylwia Bednarczyk, magazynier – wyw. Jarosław Kokoszka. Najlepsze zastępy to: I miejsce – zastęp „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zast. Ewa Grochot, II miejsce – zastęp „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra”, zast. Marta Górska, III miejsce – zastęp „Klony” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. Maciej Klima.
 • Teatrzyki zuchowe na złazie – udział biorą 5 NDZ „Zielone iskierki” i 7 NDZ „Muchomorki” – obie drużyny zajmują pierwsze miejsce.

czerwiec

 • III Dni Niepołomic; bieg terenowy, sprzedaż książek i czasopism; gry i zabawy dla dzieci.
 • Boże Ciało – przygotowanie ołtarza i udział w procesji.
 • Niepołomickie Spotkania Teatralne: Teatr Dramatyczny z Białegostoku prezentuje Antygonę, Zapiski oficera Armii Czerwonej i List z Ameryki. Organizator Wojciech Wróblewski (drużyny włączają się w pomoc przy organizacji).

lipiec

 • Obóz szczepu „Leśni ludzie” n.j. Pile w Sianowie, w którym biorą udział: zastęp Michała Kracika oraz 5 NDH „Gawra”, która tworzy własny podobóz. Komendant – sam. Paulina Habas, oboźna – trop. Katarzyna Zarnik, instruktor programowy – trop. Nina Tkaczyk, Katarzyna Dworak, Zastępy: „Tilie”, „Orlika”, „Fenkuł”, „Maruny”.

wrzesień

 • Udział we mszy św. rozpoczynającej kolejny rok harcerski w kościele św. Idziego w Krakowie.
 • Drużynowym 1 NDW „Watra” zostaje ćwik Norbert Dziadur.
 • XVIII-lecie szczepu.

październik

 • Gra na terenie Puszczy Niepołomickiej z dziećmi z domu dziecka.
 • Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – organizator sam. Sylwia Bednarczyk. Trasa rajdu: Nowy Targ – Rabka przez Turbacz – Stare Wierchy – Maciejowa.
 • Spotkanie drużynowych i zarządu KPH, którego celem było reaktywowanie szczepu.

listopad

 • Formalne reaktywowanie struktur szczepu „Puszcza”. Szczepowym zostaje pwd. Norbert Dziadur, przybocznym komendy szczepu – pion. Sylwia Bednarczyk, drużynowym kręgu sztandarowego zostaje hm. Zygmunt Rabecki, kronikarzem szczepu – trop. Agnieszka Wojtusik; magazynierem – wyw. Jarosław Kokoszka; drużynowym 2 NDH „Leśni ludzie” zostaje wyw. Krystian Kokoszka a przybocznymi – wyw. Jakub Porąbka i wyw. Michał Kracik.
 • Uczestnictwo w uroczystościach 74. Rocznicy odzyskania niepodległości oraz kominek.
 • Drużynową 5 NDH „Gawra” zostaje trop. Nina Tkaczyk; przybocznymi: trop. Marta Górska, trop. Agnieszka Wojtusik, trop. Katarzyna Żarnik.
 • Bal andrzejkowy.

grudzień

 • Kominek wigilijny i poświęcenie ośrodka harcerskiego.
 • Bal sylwestrowy.

1995

styczeń–luty

 • Zimowisko w Lipniku. Komendant – pwd. Norbert Dziadur ćwik, kwatermistrz – ćwik Krzysztof Klima, oboźny – hm. Zygmunt Rabecki, opieka medyczna – Urszula Kozińska, kucharka – Maria Grodkowska, „podkuchenny” – wyw. Marek Dziadur, instruktor programowy 5 NDH „Gawra” – trop. Nina Tkaczyk, instruktor programowy 2 NDH „Leśni ludzie” – wyw. Krystian Kokoszka, instruktor programowy kolonii zuchowej – wyw. Maciej Kracik. Opiekunowie szóstek – trop. Ewa Skowron, och. st. Dorota Szewczyk, ochot. st. Roma Kwater, mł. Krzysztof Bulka. Organizacje zimowiska finansowo i organizacyjnie wsparło KPH.
 • Kulig szczepowy.
 • „Dzień Myśli Braterskiej” – kominek.

marzec

 • „Święto Wiosny” obchodzone w Starym Porcie n. Wisłą,
 • Udział 5 NDH „Gawra” w Festiwalu Hufca Kraków-Śródmieście

kwiecień

 • Harcerski i zuchowy FMFA. W kategorii drużyn zuchowych zwyciężyła 5 NDZ „Zielone iskierki”, a wśród zastępów zwyciężyły: „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zast. T. Tkaczyk „Osmundy” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. G. Kracik.
 • Warty przy Grobie Pańskim.
 • Reprezentacja szczepu bierze udział w Rajdzie Samochodów Terenowych (1 NDW „Watra”).

maj

 • XVII Złaz zastępów na Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach. Komendant – ćwik Krzysztof Klima, oboźni – trop. Marta Górska, wyw. Michał Kracik, szef biura złazowego – trop. Katarzyna Żarnik, magazynier – wyw. Jarosław Kokoszka. Funkcje sanitariuszek pełnią druhny z 7 NDH „Szatra”. Zwycięzcy złazu: I miejsce – „Borowiki” z 5 NDH „Gawra”, zast. och. Katarzyna Kokoszka, II miejsce – „Osmundy” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. wyw. Grzegorz Kracik, III miejsce – „Klony” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zast. wyw. Maciej Klima.

czerwiec

 • Dni Niepołomic.
 • II Niepołomickie Spotkania Teatralne (harcerze i harcerki wspierają organizacje).
 • Boże Ciało.
 • Obóz szkoleniowy w Śnietnicy k. Grybowa zorganizowany przez KPH dla kadry szczepu. Komendant – hm. Wojciech Wróblewski, oboźny – hm. Zygmunt Rabecki, kwatermistrz – pwd. Paweł Mirochna, instruktor programowy – pwd. Dorota Heliasz, opieka medyczna – phm. Andrzej Polak, Zastępy: „Pisklęta”, „Jajo”, „Czepigi”, „Gorące kurczaki”, „Krogulec”, „Sony”.

lipiec

 • Kolonia zuchowa w Suchej Górze, komendant – pion. Magdalena Rabecka, oboźna – ochot. st. Roma Kwater, instruktor programowy – trop. Ewa Skowron, Kwatermistrz – ćwik Krzysztof Klima. Opiekunowie szóstek: wyw. Grzegorz Kracik, mł. Sławomir Maj, trop. Marta Górska, ochot. Dorota Szewczyk, pion. Barbara Kiereś. Opiekun ze strony KPH: Krystyna Kracik.

sierpień

 • Pielgrzymka na Jasną Górę.

wrzesień

 • Kwatermistrzem szczepu zostaje Krzysztof Klima, drużynową kręgu instruktorskiego Dorota Heliasz, a Agnieszka Wojtusik przyboczną, drużynowym kręgu sztandarowego hm Zygmunt Rabecki.

październik

 • Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów – Gorczański Park Narodowy. Organizator – pwd. Dorota Heliasz. Trasa: Kraków– Mszana Dolna–Lubomierz–Przysłop–Kudłoń– Turbacz–Łopuszna–Nowy Targ– Kraków.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji dnia odzyskania niepodległości, gra terenowa i kominek – wieczornica.
 • Bal andrzejkowy.
 • Drużynową 5 NDH „Gawra” zostaje Katarzyna Żarnik.

grudzień

 • Kominek wigilijny.
 • Bal sylwestrowy.

1996

styczeń–luty

 • Zimowisko 1 NDW „Watra” wraz z krakowskimi szczepami „Zielona Trójka” i „Czerwone berety” w Lubomierzu.
 • Nieobozowa akcja zimowa drużyn zuchowych w SP nr 2.
 • „Dzień Myśli Braterskiej” kręgu instruktorskiego.

marzec

 • „Święto Wiosny”, apel, konkurs marzann. Najlepsze marzanny wykonali: „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zast. T. Tkaczyk, 2 NDW „Szatra”, p.o. drużynowej sam. Monika Horowitz, „Borowiki” z 5 NDH „Gawra”, zast. Katarzyna Kokoszka.

kwiecień

 • Warty przy Grobie Pańskim.
 • Jajko kręgu instruktorskiego.
 • HFMFA. I miejsce ex aequo zajmują zastępy: „Borowiki”, zast. K. Kokoszka i „Mrówy”, zast. T. Tkaczyk z 5 NDH „Gawra”.
 • Udział 1 NDW „Watra” w Zlocie Drużyn Wędrowniczych.

maj

 • Udział reprezentacji 1 NDW „Watra” w Rajdzie Samochodów Terenowych.
 • XVIII Złaz zastępów w Zakrzowie. Komendant – pwd. Krzysztof Klima, oboźny – wyw. Karol Olszański, szef obsługi – wyw Łukasz Urych. Zwycięzcy złazu: I miejsce zastęp „Koty” z NDH, zast. Łukasz Burkot.

lipiec

 • Kolonia zuchowa w Suchej Górze. Opiekun z ramienia KPH Ewa Skorupska. Komendant – Ewa Skowron, oboźna – ochot. Romana Kwater, opiekunowie szóstek: Dorota Szewczyk, Anna Kokoszka, Magdalena Sokołowska.

sierpień

 • Biwak 7 NDW „Szatra”, komendantka Sylwia Bednarczyk.