Kwatermistrzowie

(1976–1977) Aleksander Musiał  
(1977–1979) Paweł Mirochna MiroPaweł
(1979–1980) Mariola Wróblewska  RabiejMariola
(1980–1981) Wojciech Wróblewski  komendant_WW
(1981–1982) Anna Szywała  
(1982–1983) Ewa Węgrzyn   
(1983–1984) Krzysztof Łysek   
(1984 –1988) Iwona Karolczyk   
(1988–1989) Celina Gucwa   
(1989–1990) Krzysztof Czwartkiewicz   
   W związku z samorozwiązaniem szczepu opiekę nad majątkiem przejęło KPH.
(1990–1994) Zygmunt Rabecki   
(1994–1995) Mariusz Kluzik   
(1995–1996) Krzysztof Klima (ówczesny kwatermistrz szczepu)  
(1996–1998) Włodzimierz Szreniawa   
(1999–2000) Zygmunt Rabecki  
(2000–2001) Ryszard Zielonka   
(2001–2002) Józef Trzos   
(2002–2005) Andrzej Augustynek   
(2005–2007) Zygmunt Rabecki   
(2007–2011) Grzegorz Dudzik  
(2011– 2017) Tomasz Gancarczyk   
(2017 – 2021) Ewa Rychtarczyk  
(2021 – 2024) Klaudia Bubak  
(2024 – …) Kalina Pilch