Krąg Instruktorski

Krąg Instruktorski

Struktura szczepu stanowi idealną formę dla budowy i kształtowania środowiska wychowawczego.Łączy wszystkie grupy wiekowe: zuchy, harcerki i harcerzy młodszych, wędrowników, instruktorów oraz byłych członków szczepu i sympatyków. Jednak, aby wszystkie te struktury wypełnić skutecznie treściami wychowawczymi i programowymi, potrzebny jest lider oraz kadra instruktorska.

Narzędziem kształcenia kadry instruktorskiej jest krąg instruktorski.Dlatego też od początku istnienia szczepu podejmowano próby zorganizowania takiej platformy dla integrowania i kształcenia kadry środowiska. I też nie przypadkiem kolejni szczepowi podejmowali się roli drużynowych KI.

Pierwsze próby utworzenia kręgu miały miejsce w 1977 roku. W marcu 1980 roku powołano klub dyskusyjny, który przekształcił się w krąg instruktorski. Formalnie KI powołano 13 listopada 1980 roku, pod wodzą ówczesnego szczepowego Wojciecha Wróblewskiego.

Pierwszymi członkami kręgu zostali: Anna Szywała, Jolanta Wywiał, Maria Donatowicz, Dorota Tomala, Justyna Fądziel, Katarzyna Szewczyk, Teresa Zając, Małgorzata Mazur, Dorota Heliasz, Ewa Kluzik, Iwona Karolczyk, Małgorzata Dyjach, Małgorzata Dygas, Paweł Mirochna, Ryszard Zielonka, Zbigniew Dyjach, Krzysztof Łysek, Bronisław Węgrzyn.
W marcu 1980 roku odbyło się pierwsze w szczepie zobowiązanie instruktorskie

więcej w monografii szczepu s. 54-72