3NDH Niepołomni

3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy

„Niepołomni”


Drużyna powstała 10 października 1977 r. Działa na terenie Niepołomic. Obecnie działają w niej 4 zastępy: Buki, Gibiele i Wilki.

 

KADRA:

ZASTĘPY:

  • Buki – zastępowy mł. Filip Szmidt
  • Wilki – zastępowy wyw. Antoni Ścigalski
  • Gibiele – zastępowy wyw. Tomasz Mardosz-Lisak


Kontakt:
3ndh.niepolomni@gmail.com


 

3 NDH „NIEPOŁOMNI” Drużynowi:

(1977–1978) Marek Lisiecki
(1978–1981) Małgorzata Mazur
W 1981 roku przekształcono dotychczasową drużynę koedukacyjną w drużynę męską.
(1981–1984) Wojciech Wróblewski
(1984–1987) Ryszard Zielonka
(1987–1990) Piotr Gucwa
(1990–1993) Leszek Wojas
(1997–2003) Krzysztof Bulka
(2003–2005) Marek Sekuła
(2006–2007) Maciej Korabik
(2007–2010) Tomasz Oracz
(2010–2013) Wojciech Korabik
(2014-2019) Michał Gancarczyk
(2019 – 2021) Michał Zielonka

 

W drużynie koedukacyjnej funkcje przybocznych pełniły: Bogusława Misiorowska, Małgorzata Mazur.
W drużynie męskiej przybocznymi byli: Paweł Mirochna, Krzysztof Łysek, Ryszard Zielonka, Bogdan Horowitz, Grzegorz Dudzik, Tomasz Gancarczyk, Piotr Gucwa, Paweł Smaza, Leszek Komajda, Maciej Wojtusik, Tomasz Strojek, Marek Sekuła, Paweł Rabiej, Andrzej Gąsłowski, Bartłomiej Augustynek, Mariusz Bubak, Wojciech Komajda, Jakub Korabik, Wojciech Korabik, Krzysztof Grzybek, Maciej Korabik, Jakub Trybała, Jakub Wojtusik, Kacper Paluch, Michał Zielonka