3NDH Niepołomni

3NDH Niepołomni

 

 

 

3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy

„NIEPOŁOMNI”

 

 

 

 

 

Drużynowy: PWD Michał Zielonka HO

3ndh.niepolomni@gmail.com

 

Przyboczny

HO Michał Zielonka

 

 

 

 

 

  • 3 NDH Niepołomni
    • Drużynowy: pwd Michał Zielonka HO
    • Przyboczni: ćw Wojciech Burda, wyw.Bartłomiej Gładysz
    • Zastępowi:wyw.Antoni Kowalski, wyw Grzegorz Kalisz, wyw. Szymon Gąsłowski, wyw Filip Matyjewicz

 

     

 


 

3 NDH „NIEPOŁOMNI” Drużynowi:

(1977–1978) Marek Lisiecki
(1978–1981) Małgorzata Mazur
W 1981 roku przekształcono dotychczasową drużynę koedukacyjną w drużynę męską.
(1981–1984) Wojciech Wróblewski
(1984–1987) Ryszard Zielonka
(1987–1990) Piotr Gucwa
(1990–1993) Leszek Wojas
(1997–2003) Krzysztof Bulka
(2003–2005) Marek Sekuła
(2006–2007) Maciej Korabik
(2007–2010) Tomasz Oracz
(2010–2013) Wojciech Korabik
(2014-2019) Michał Gancarczyk
(2019-…) Michał Zielonka

 

W drużynie koedukacyjnej funkcje przybocznych pełniły: Bogusława Misiorowska, Małgorzata Mazur.
W drużynie męskiej przybocznymi byli: Paweł Mirochna, Krzysztof Łysek, Ryszard Zielonka, Bogdan Horowitz, Grzegorz Dudzik, Tomasz Gancarczyk, Piotr Gucwa, Paweł Smaza, Leszek Komajda, Maciej Wojtusik, Tomasz Strojek, Marek Sekuła, Paweł Rabiej, Andrzej Gąsłowski, Bartłomiej Augustynek, Mariusz Bubak, Wojciech Komajda, Jakub Korabik, Wojciech Korabik, Krzysztof Grzybek, Maciej Korabik, Jakub Trybała, Jakub Wojtusik, Kacper Paluch, Michał Zielonka