KPH

KPH

Koło Przyjaciół Harcerstwa, przy Szczepie Puszcza w Niepołomicach, to organizacja pożytku publicznego.

powołana w celu:

  • promowanie w środowisku idei harcerskiej i harcerskiego systemu wartości wychowawczych,
  • organizowanie wszechstronnej pomocy jednostkom organizacyjnym skupionym w Szczepie „PUSZCZA”, w szczególności w sferze finansowej, organizacyjnej i programowej,
  • współdziałanie w stałym doskonaleniu modelu pracy wychowawczej z młodzieżą harcerską,
  • integracja społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i udział Stowarzyszenia w różnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, oświatowym.