Kadencje KPH

2017-2020: XII KADENCJA
Piotr Gajoszek Prezes Stowarzyszenia (do 2/2020), Agata Kalinowska-Dziadur V-ce ds. Gospodarczych, Wojciech Wróblewski V-ce ds. Programowych (od 2/2020 Prezes Stowarszyszenia), Izabela Hytroś Sekretarza, Halina Hofmann Księgowa, Dorota Zielonka, Mariusz Kluzik,  Zbigniew Dyjach, Mirosław Henke, Irena Kołodziej (do 2019), Joanna Rębacz (od 2019), Dariusz Gancarczyk (od 02/2020). KOMISJA REWIZYJNA: Jakub Paluch, Zygmunt Rabecki, Paweł Miro.

2014-2017: XI KADENCJA
Piotr Nescieruk Prezes Stowarzyszenia, Tomasz Gancarczyk V-ce ds. Gospodarczych, Wojciech Wróblewski V-ce ds. Programowych, Maria Wilusz Sekretarz, Halina Hofmann Księgowa, Dorota Zielonka Skarbnik, Mariusz Kluzik,  Zbigniew Dyjach, Karolina Zimnal-Trybala Sekretarz, Agata Kalinowska, Miroslaw Henke. KOMISJA REWIZYJNA: Jakub Paluch, Paweł Miro, Andrzej Klima.

2011-2014: X KADENCJA
Piotr Nescieruk Prezes Stowarzyszenia, Tomasz Gancarczyk V-ce ds. Gospodarczych, Wojciech Wróblewski V-ce ds. Programowych, Maria Wilusz Sekretarz, Halina Hofmann Księgowa, Ewa Rychtarczyk Skarbnik, Anna Gucwa,  Marta Korabik, Karolina Zimnal-Trybała, Leszek Komajda Zbigniew Dyjach KOMISJA REWIZYJNA: Jakub Paluch, Paweł Miro, Zygmunt Ponikiewicz

2008-2011: IX KADENCJA
Tomasz Gancarczyk (przewodnicący), Grzegorz Dudzik (z-ca ds gospodarczych), Wojciech Wróblewski (z-ca ds Programowych), Halina Hofmann (księgowa), Anna Gucwa, Tadeusz Jasonek, Alina Procyk (zastąpił Leszek Komajda), Piotr Nescieruk, Zygmunt Ponikiewicz, Paulina Szewczyk (zastąpiła Karolina Zimnal-Trybała), Ryszard Zielonka. KOMISJA REWIZYJNA: Jakub Paluch, Marek Ślusarczyk, Małgorzata Kubas

2005-2008: VIII KADENCJA
Wojciech Wróblewski – przewodniczący, Józef Trzos – z-ca ds. organizacyjnych, Tomasz Gancarczyk – z-ca ds. programowych, Paweł Miro – sekretarz (do 20.01.2006), Piotr Nieścieruk – sekretarz (od 20.01.2006), Halina Hofmann – skarbnik/księgowa, Zygmunt Rabecki – magazynier (od czerwca 2007 obowiązki magazyniera przejął Grzegorz Dudzik). Członkowie: Dorota Heliasz, Małgorzata Kubas, Ryszard Zielonka, Tadeusz Jasonek, Zygmunt Ponikiewicz. Komisja rewizyjna w składzie: Maria Rabiej – przewodnicząca, Andrzej Polak, Marek Ślusarczyk – członkowie.

2002-2005: VII KADENCJA 
Ryszard Zielonka –przewodniczący, Wojciech Wróblewski—z-ca ds. programowych, Andrzej Augustynek z-ca ds. organizacyjnych (kwatermistrzowskich), Halina Hoffman—księgowa, Ewa Korabik—sekretarz, Ewa Komajda—skarbnik, Maria Wilusz, Małgorzata Kubas, Tadeusz Jasonek, Zygmunt Ponikiewicz, Józef Trzos. Komisja Rewizyjna– Maria Rabiej—przewodnicząca, Jakub Paluch, Krzysztof Łysek.

2000-2002: VI KADENCJA
Wojciech Wróblewski   przew., Ryszard Zielonka z-ca ds. kwatermistrzowskich, Tadeusz Jasonek z-ca ds. programowych, Józef Trzos, Zygmunt Ponikiewicz, Ewa Komajda skarbnik, Ewa Korabik sekretarz, Maria Wilusz, Małgorzata Kubas, Ela Siwek, Halina Hofman księgowa . W maju 2001 roku, w związku z objęciem przez dotychczasowego przewodniczącego funkcji Ambasadora RP w Estonii, jego obowiązki przejął Ryszard Zielonka, a Józef Trzos został zastępcą  ds. gospodarczych.

1998-2000: V KADENCJA
Wojciech Wróblewski – przewodniczący, Włodzimierz Szreniawa – z-ca. ds. kwatermistrzowskich, Dorota Heliasz – z-ca ds. programowych, Ewa Węgrzyn – sekretarz, Iwona Kluzik – skarbnik, oraz Mariola Rabiej, Małgorzata Kubas, Leszek Komajda, Marta Węgrzyn, Paweł Miro, Ryszard Zielonka (magazynier). Komisja rewizyjna: Jakub Paluch, Grażyna Skowron, Tadeusz Jasonek. W trakcie trwania kadencji funkcję skarbnika przejęła Ewa Komajda, a funkcję z-cy ds. kwatermistrzowskich Zygmunt Rabecki. Księgową stowarzyszenia została Halina Hofman.

1996-1998: IV KADENCJA
Wojciech Wróblewski (przew.), Włodzimierz Szreniawa z-ca. ds. kwatermistrzowskich, Dorota Heliasz z-ca ds. programowych. Ewa Węgrzyn sekretarz, Iwona Kluzik  skarbnik.

1994-1996: III KADENCJA
Wojciech Wróblewski przew., Mariusz Kluzik z-ca (od września 1995 zastąpił go Włodzimierz Szreniawa), Dorota Klima z-ca, Krystyna Kracik  sekretarz stowarzyszenia, Janina Cioś sekretarz zarządu, Lucyna Bednarczyk, Krzysztof Czwartkiewicz, Bogdan Horowitz, Jadwiga Kracik, Andrzej Polak, Halina Porąbka. W skład komisji rewizyjnej weszli: Wiesław Bobowski, Jakub Paluch i Aleksander Musiał.
Na mocy uchwały tego Zgromadzenia KPH zarejestrowano w sądzie jako stowarzyszenie pod nazwą Koło Przyjaciół Harcerstwa. Stowarzyszenie byłych instruktorów, wychowanków i sympatyków Szczepu „Puszcza”.

1992-1994: II KADENCJA
Jadwiga Kracik (przew.)  Leszek Węgrzyn, Janina Cioś (sekretarz), Barbara Post, Wanda Pilch-Dobrowiecka (księgowość), Maria Sondel, Maria Domagalski, S. Kozub, Mariola Rabiej, Ewa Tkaczyk i Lucyna Bednarczyk

1990-1992: I KADENCJA
Stanisałw Kracik (przew.), Mariola Rabiej, Barbara Post, Andrzej Klima, Jadwiga Kracik, T. .Ślusarczyk, Halina Porąbka, Wanda Pilch-Dobrowiecka, Maria Sondel, Janina Cioś (sekretarz) i Jakub Paluch.