1997-2006

1997

kwiecień

 • Warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.
 • 7 NDW „Szatra” (drużyna wędrownicza) zostaje przekształcona w 7 NDH „Szatra” – drużynę młodszoharcerską, która przejmuje obrzędy i zwyczaje drużyny starszoharcerskiej. Drużyna ta powstaje w wyniku odłączenia się od 5 NDH „Gawra” 15-osobowego zastępu „Wiewióry”. Drużynową nowo powstałej drużyny zostaje sam. Monika Horowitz, a przybocznymi: trop. Anna Kokoszka i och. st. Roma Kwater.
 • HFMFA – pierwsze miejsce zajmuje zastęp „Wiewióry”, zast. Karolina Rabiej z 7 NDH „Szatra”.

maj

 • Uczestnictwo 7 NDH „Szatra” w rekolekcjach Małopolskiej Chorągwi Harcerek w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czerwiec

 • Biała Służba – Zakopane, Kraków.
 • XIX Złaz zastępów w Zakrzowie. Komendant – pion Marta Górska, oboźny – wyw. Łukasz Burkot, szef biura złazowego – pion. Monika Horowitz, kwatermistrz – wyw. Michał Kracik, szef obsługi – wyw. Grzegorz Kracik, opieka medyczna – pion. Nina Tkaczyk. Zwycięzcy złazu: I „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zast. K. Rabiej, II „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra”, zast. O. Tkaczyk, III „Brzask” z 5 NDH „Gawra”, zast. M. Sendor.

sierpień

 • Wyjazd na Litwę zastępu zastępowych „Kosodrzewina” z 7 NDH „Szatra” przyrzeczenie na Cmentarzu Rossa przy mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego odebrał hm. Wojciech Wróblewski. • Kolonia dla powodzian organizowana przez Komendę Chorągwi w Krakowie. Komendant – pwd. Paulina Habas, oboźna – pwd. Marta Górska.
 • Kurs drużynowych „Bucze” w Gliczarowie Górnym, organizowany przez Małopolską Chorągiew Harcerek.

wrzesień

 • 09.1997 została podjęta po raz kolejny uchwała o reaktywowaniu struktur szczepu. Na szczepową jednogłośnie wybrano pwd. Martę Górską, zastępcą szczepowej do spraw organizacyjnoprogramowych zostaje pwd. Ewa Skowron. Kwatermistrzem szczepu został pwd. Krzysztof Klima, a drużynowym kręgu sztandarowego – wyw. Łukasz Burkot.
 • Drużyny działające w szczepie: 5 NGZ „Zielone iskierki”, drużynowa pwd. Ewa Skowron; 9 NGZ „Puszczańska gromada”, drużynowy pwd. Maciej Klima; 3 NDH „Niepołomni”, drużynowy ćwik Krzysztof Bulka; 5 NDH „Gawra”, drużynowa pwd. Katarzyna Żarnik; 7 NDH „Szatra”, drużynowa sam Monika Horowitz; 1 NDW „Watra”, drużynowy wyw. Michał Kracik; 6 NDW „X”, drużynowa sam. Nina Tkaczyk.
 • Akcja zaciągowa zorganizowana w szkołach podstawowych przez pwd. Macieja Klimę.
 • Akcja „Książka”, czyli zbiórka książek do Biblioteki Publicznej w Wilnie organizowana przez hm. Wojciecha Wróblewskiego i pwd Ewę Skowron.
 • Obchody XXI-lecia szczepu.
 • Obowiązki drużynowej 7 NDH przejmuje och. str. Roma Kwater.
 • Agnieszka Wojtusik zostaje zastępcą kwatermistrza szczepu.
 • 23 IX – Dzień mundurowy w szkołach.

październik

 • Rajd jesienny „Pieniny” organizowany przez pwd. Paulinę Habas w Pieninach (Sromowce Wyżne).

listopad

 • Warty przy grobach.
 • Udział w uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości w Niepołomicachi Krakowie.
 • Akcja zarobkowa „Koperta RMF-u”.
 • Przyboczną 5 NGZ „Zielone iskierki” zostaje ochot. str. Agata Chmurzyska.

grudzień

 • Akcja zarobkowa „Mikołajki”.
 • 29–30 XII odbył się Kurs zastępowych „Matecznik”.
 • Kominek wigilijny.
 • Bal sylwestrowy.

 


1998

styczeń

 • Zimowisko 7 NDH „Szatra” w Białowieży. Opiekunowie z ramienia KPH – hm. Wojciech Wróblewski, pwd. Leszek Węgrzyn, komendant – pwd. Ewa Skowron, oboźna – och. str. Kinga Lipowska, kwatermistrz – trop. Anna Kokoszka.

luty

 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • Drużynową 7 NDH „Szatra” zostaje och. str. Kinga Lipowska, przyboczną – och. str.Karolina Rabiej.
 • „Święto Wiosny”: apel, konkurs marzann i ich topienie w Starym Porcie.
 • Gra terenowa z okazji 55. rocznicy zamachu AK na pociąg gubernatora Hansa Franka.
 • XV-lecie 5 NDH „Gawra”.
 • Harcerski Festiwal Małych Form Artystycznych. Zwycięzcą zostaje zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zastępowa Barbara Jasonek.
 • Drużyny młodszoharcerskie wprowadzają się na poddasze harcówki.

kwiecień

 • Adoracja i warty przy Bożym Grobie.
 • Pierwsze urodziny 7 NDH „Szatra”.
 • Bieg Kazimierzowski.

maj

 • 3 Maja – udział w gminnych uroczystościachoraz uczestnictwo w Apelu Małopolskiej Chorągwi Harcerek i Harcerzy.

czerwiec

 • Akcja zarobkowa w Dni Niepołomic.
 • 7 NDH „Szatra” – sprzedaż kosmetyków.
 • 3 NDH „Niepołomni” – parkingi.
 • XX Złaz zastępów w Zakrzowie. Komendant – pwd. Marta Górska sam., oboźny – wyw. Łukasz Burkot, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Klima ćwik, szef biura złazowego – pwd. Ewa Skowron. Zwycięzcą złazu został zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zast. och. str. Barbara Jasonek.
 • Monika Horowitz obejmuje funkcję drużynowej 7 NDH „Szatra”.
 • Kinga Lipowska zostaje przyboczną tej drużyny.
 • Udział w obchodach Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).

lipiec

 • Wspólny obóz szczepu „Puszcza” i szczepu „Huragan” z Krakowa n.j. Czarne k. Osieka. Komenda zgrupowania: opiekun z ramienia KPH – phm. Dorota Zielonka, komendant – phm. Paulina Habas, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Klima, oboźna – pwd. Marta Górska, instruktor programowy – pwd. Ewa Skowron, kucharz – Artur Czuma, Paulina Szewczyk, opieka medyczna – Agata Kalinowska, ratownik – Andrzej Kluzik. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra” i 28 KDH „Buki”: komendant – pwd. Katarzyna Żarnik, oboźna – trop. Aleksandra Sieńczyło, instruktor programowy – trop. Agnieszka Herman, trop. Izabela Pastuszak. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – sam. Monika Horowitz, oboźna – ochot. str. Karolina Rabiej, instruktor programowy – ochot. str. Kinga Lipowska, ochot. str. Agata Chmurzyńska. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – ćwik Krzysztof Bulka, oboźny – pwd. Maciej Klima, instruktor programowy – pwd. Norbert Dziadur. Kadra podobozu 40 KDH „Barykada”: komendant – pwd. Paweł Lisowski, oboźny – ćwik Jacek Klimkowic.

wrzesień

 • Przyboczną 5 NDH „Gawra” zostaje dh Magdalena Sendor.
 • Powstaje zastęp wędrowniczy, zast. Teresa Tkaczyk.
 • Kronikarzem szczepu zostaje och. Agata Chmurzyńska.
 • Uczestnictwo szczepu we mszy św. Rozpoczynającej nowy rok harcerski – kościół św. Idziego w Krakowie.
 • Święto szczepu i akcje zaciągowe drużyn.
 • Dzień mundurowy w szkołach.
 • Drużynowym kręgu sztandarowego zostaje Maciej Klima.
 • Monika Horowitz i Krzysztof Bulka biorą udział w wyborach samorządowych z listy KPH.
 • Drużynową kręgu instruktorskiego zostaje Paulina Habas.
 • Przedstawiciele szczepu biorą udział w harcerskiej pielgrzymce do Ojca Świętego organizowanej przez Okręg Małopolskiej Komendy Chorągwi (Marta Górska, Paulina Habas, Maciej Klima).

październik

 • Jesienny Rajd Brązowych i Zielonych Sznurów „Korzenie” – Zakopane: organizator – pwd. Ewa Skowron.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Uczestnictwo w obchodach 11 listopada w Niepołomicach i Krakowie.
 • Bal andrzejkowy.

grudzień

 • Akcja zarobkowa „Mikołajki”.
 • Kominek wigilijny i jasełka przedstawiane przez zuchy z 5 NGZ „Zielone iskierki”.
 • Akcja zarobkowa „Kalendarze”.
 • Bal sylwestrowy szczepu.

 


1999

styczeń

 • Wspólny udział szczepu i KPH w VII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy współpracy z KPH: kwesta przy kościele; koncert w „Sokole”; filmy w kinie „Bajka”.

luty

 • Bal walentynkowy.
 • „Dzień Myśli Braterskiej” – kominek z KPH.

marzec

 • Wiosenne porządki na terenie ośrodka harcerskiego organizowane wraz z KPH (m.in. sadzenie drzewek).
 • „Święto Wiosny”: apel, topienie marzann – w konkursie marzann zwyciężyła marzanna zastępu „Jaskry”.

kwiecień

 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Teatrzyki harcerskie drużyn. I miejsce – 5 NDH „Gawra”, drużynowa pwd. K. Żarnik; II miejsce – 7 NDH „Szatra”, drużynowa sam. M. Horowitz; III miejsce – 3 NDH „Niepołomni”, drużynowy pwd. K. Bulka.
 • Bibliotekarką szczepu zostaje sam. Kinga Lipowska.
 • Przyboczną 7 NDH „Szatra” zostajesam. Małgorzata Maciejasz.
 • Bieg Kazimierzowski.

maj

 • Udział w uroczystościach z okazji 3 Maja w Niepołomicach oraz na apelu chorągwi w Krakowie. Zastęp „Mrówy” z 5 NDH „Gawra” zajmuje I miejsce w Turnieju Zastępów organizowanym przez Małopolską Komendę Chorągwi Harcerek.
 • Delegacja szczepu bierze udział w procesji św. Stanisława na Skałkę.
 • Uczestnictwo w grze po Krakowie – sprawdzian przed Białą Służbą.
 • XXI Złaz zastępów w Zakrzowie: komendant – pwd. Marta Górska, oboźny – pwd. Maciej Klima, szef biura złazowego – pwd. Katarzyna Żarnik, szef obsługi – pwd. Krzysztof Bulka, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Klima ćwik, sanitariuszki – pwd. Monika Horowitz i sam. Małgorzata Maciejasz. Zwycięzcą złazu został zastęp „Jaskry” z 7 NDH „Szatra”, zast. och. Estera Ponikiewicz, II miejsce zajął zastęp „Borowiki” z 7 NDH „Szatra”, zast. och. Agnieszka Węgrzyn, III miejsce zajął zastęp „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zast. och. Agata Biernat.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).
 • Dni Niepołomic – akcje zarobkowe.
 • Biała Służba – wizyta Ojca Świętego w Polsce – służba w Krakowie i Starym Sączu.
 • Ukazuje się specjalny numer „Brzasku” wydany przez KPH poświęcony harcerskim spotkaniom z Ojcem Świętym.

lipiec

 • Obóz szczepu „Puszcza” n.j. Wałpusz Kiejkuty k. Szczytna. Komenda zgrupowania: komendantka – phm. Dorota Zielonka, z-ca komendantki – pwd. Marta Górska, oboźna – pwd. Katarzyna Żarnik, kwatermistrz – pwd. Krzysztof Klima, kucharz – Artur Czuma, magazynier żywności – Marta Węgrzyn. Pierwszy w historii podobóz KPH: komendant – pwd. Leszek Komajda / hm. Zygmunt Rabecki. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra” i 5 NDH „Gawra”: komendant – pwd. Monika Horowitz, oboźna – sam. Małgorzata Maciejasz, instruktor programowy – sam. Karolina Rabiej. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – pwd. Krzysztof Bulka, oboźny – mł. Paweł Węgrzyn, instruktor programowy – mł. Marek Sekuła. Kadra kolonii zuchowej: opiekun – pwd. Iwona Wróblewska, komendantka – pwd. Ewa Skowron, oboźna – sam. Kinga Lipowska, instruktorzy programowi: Ewa Mikina, Agata Chmurzyńska.

wrzesień

 • Funkcję szczepowej na kolejną kadencję obejmuje ponownie pwd. Marta Górska. Kwatermistrzem szczepu zostaje pwd. Ewa Skowron; przyboczną komendy szczepu – pwd. Monika Horowitz; drużynową kręgu instruktorskiego – pwd. Marta Górska a przyboczną – phm. Paulina Habas. Drużynowym kręgu sztandarowego zostaje pwd. Maciej Klima a drużynową Niepołomickiego Związku Drużyn – pwd. Ewa Skowron.
 • Drużyny w szczepie: 5 NGZ „Zielone iskierki”, drużynowa sam. A. Chmurzyska, przyboczne: och. Dorota Maciejasz i ochot. Dorota Sowińska; 9 NGZ „Puszczańska gromada”, drużynowy pwd. Maciej Klima; 5 NDH „Gawra”, drużynowa pwd. Katarzyna Żarnik; 7 NDH „Szatra”, drużynowa sam. Karolina Rabiej; przyboczne: sam. Kinga Lipowska, sam. Małgorzata Maciejasz; 3 NDH „Niepołomni”, drużynowy pwd. Krzysztof Bulka, przyboczny wyw. Marek Sekuła.
 • Obchody XXII-lecia szczepu „Puszcza”.

październik

 • Rajd jesienny w Pieninach.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Uczestnictwo w obchodach święta odzyskania niepodległości.
 • Rozpoczęcie XIII kursu zastępowych „Matecznik”: komendant – pwd. Krzysztof Bulka, oboźna – pwd. Monika Horowitz.

grudzień

 • Kominek wigilijny.
 • Akcja zarobkowa drużyn – „Kolędowanie” oraz „Kartka Świąteczna”.
 • Bal sylwestrowy szczepu.

 

lata 1992–1999 opracowała Monika Horowitz

 


2000

styczeń

 • VIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwesta przy kościele.

luty

 • Akcja zimowa – Rajd drużyn Skawica. Komendant – sam. Karolina Rabiej, oboz oboźna – sam. Małgorzata Maciejasz. Kwatermistrz – pwd. Ewa Skowron. 3 NDH „Niepołomni” – opiekun pwd. Maciej Klima. 7 NDH „Szatra” i 5 NDH „Gawra” – opiekun pwd. Katarzyna Żarnik i pwd. Monika Horowitz.
 • „Dzień Myśli Braterskiej” (szczep, KPH).

marzec

 • Apel z okazji „Święta Wiosny”.
 • Porządki wiosenne w ośrodku harcerskim (szczep, KPH).

kwiecień

 • XX HFMFA Bajki czeskie. I miejsce zajął zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zast. Laura Górecka.
 • Akcja zarobkowa „Szatry” – „Palmy”.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.
 • Bieg Kazimierzowski.

maj

 • Udział w obchodach Święta 3 Maja.
 • Dni Niepołomic – akcje zarobkowe drużyn.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).

lipiec

 • Obóz szczepu n.j. Lubowo.
 • Komenda zgrupowania: komendant – pwd. Marta Górska, kwatermistrz – phm. Ewa Skowron, oboźna – pwd. Katarzyna Żarnik, opieka medyczna – Małgorzata Szumigraj, kuchnia – Małgorzata Kubas, Magdalena Gądek, magazynier żywności – Agata Chmurzyńska, magazynier sprzętu – Paweł Węgrzyn, kierowca – ćwik Marcin Rychtarczyk, ratownik – Jarosław Piekarczyk. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – sam. Karolina Rabiej, oboźna – sam. Kinga Lipowska, instruktor programowy – sam. Małgorzata Maciejasz. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – pwd. Krzysztof Bulka, oboźny – wyw. Marek Sekuła.
 • Przy obozie odbył się kurs drużynowych zuchowych „205 Naboi” komendant – phm. Maciej Klima, oboźny – pwd. Krzysztof Klima.

sierpień

 • I Stanica zuchowa zorganizowana z inicjatywy i przy wsparciu KPH; komendantka – sam. Agata Chmurzyńska, oboźny – mł. Artur Rojek, instr. prog. – phm. Maciej Klima, kwatermistrz – sam. Karolina Rabiej; opiekun z ramienia KPH – hm. Wojciech Wróblewski; mszę polową odprawił o. Dominik Orczykowski.
 • Kominek zorganizowany przez KPH podsumowujący stanicę i upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

wrzesień

 • Święto szczepu.
 • Na tradycyjnej mszy w Puszczy Niepołomickiej ks. Ryszard Honkisz poświęcił tablicę KPH, którą umieściliśmy na ścianie ośrodka harcerskiego.
 • Nocne czuwanie.
 • Uroczystości katyńskie (uroczysta msza św. w lesie oraz składanie wieńców).
 • Przybocznymi 9 NGZ „Puszczańska gromada” zostają: mł. Artur Rojewski i mł. Przemysław Mleko.

październik

 • XVIII Rajd jesienny – Lubomierz; organizatorka: pwd. Marta Górska.

listopad

 • Warty przy grobach.
 • Udział w gminnych obchodach święta odzyskania niepodległości.
 • Andrzejki w 7 NDH „Szatra”.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.
 • XIV Kurs zastępowych „Matecznik”. Komendant – Marta Górska, Oboźna – Katarzyna Żarnik.

 


2001

styczeń

 • IX Finał Wielkiej Orkiestry ŚwiątecznejPomocy.

luty

 • Kurs drużynowych „Rozstaje” w MakowiePodhalańskim.
 • „Dzień Myśli Braterskiej”, turniej KPH i kadry szczepu.

marzec

 • „Święto Wiosny”.
 • Pierwsze wiosenne porządki w ośrodku harcerskim zorganizowane przez KPH.

kwiecień

 • HFMFA Scenki z obozów. I miejsce zajął zastęp „Mrówy” z 5 NDH „Gawra”, zast. Anna Matuszyk.
 • Bieg Kazimierzowski.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim. • Wielkanoc w drużynach.
 • Wyprawa KPH na miejsca obozów w Jasieńczyku i Śnietnicy.

maj

 • XXII Złaz zastępów na strzelnicy. Komendant – pwd. Marta Górska, oboźna – pwd. Ewa Skowron. I miejsce zajął zastęp „Knieje” z 7 NDH „Szatra”, zast. Monika Brudnik.
 • Majówka KPH w ośrodku harcerskim, mecz KPH – szczep.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).

lipiec

 • Obóz n.j. Jeziorna k. Bornego Sulinowa. Komenda zgrupowania: komendant – pwd. Marta Górska, kwatermistrz – Małgorzata Kubas, oboźna – Katarzyna Żarnik, kucharz – Paulina Szewczyk, opieka medyczna – Jagoda Rajarska, Paulina Chudecka, Kierowca – pwd. Leszek Komajda, ratownik – Jarosław Piekarczyk. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra”: komendant – Małgorzata Maciejasz, oboźna – Katarzyna Domańska, instruktor programowy – Agata Biernat. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – Karolina Rabiej, oboźna – Agnieszka Węgrzyn, instruktor programowy – Laura Górecka i Katarzyna Wilusz. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – pwd. Krzysztof Bulka, oboźny – wyw. Paweł Rabiej, instruktor programowy – wyw. Marek Sekuła i wyw. Krzysztof Pilawski.

sierpień

 • II Stanica zuchowa w ośrodku harcerskim, mszę polową odprawił ks. Józef Rzadkosz.

wrzesień

 • Obchody XXV-lecia szczepu.
 • Odsłonięcie na ścianie kościoła tablicy wotywnej w 25-lecie szczepu. Tablicę poświęcili ks. Ryszard Honkisz i ks. Józef Rzadkosz.
 • Ukazuje się nakładem KPH jubileuszowy numer „Brzasku”.
 • Mecz KPH – szczep (5:4).
 • Dzień mundurowy w szkołach.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości.
 • Rajd jesienny w Wadowicach.
 • Bal andrzejkowy 7 NDH „Szatra”.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.

 


2002

styczeń

 • Zimowisko w Kasinie Wielkiej.

luty

 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • „Święto Wiosny”.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.

kwiecień

 • Bieg Kazimierzowski.
 • HFMFA Twórczość Szekspira. I miejsce zajął zastęp „Borowiki” z 7 NDH „Szatra”, zast. Estera Ponikiewicz.

maj

 • XXIII Złaz zastępów w Chobocie; komendant – Marta Górska, oboźny – Artur Czuma, I miejsce zajął zastęp „Wilki” z 3 NDH „Niepołomni”, zast. Maciej Korabik.
 • Wyprawa KPH do Estonii, po drodze odwiedziny miejsca obozu z 1980 r. nad jeziorem Mikaszewo.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała.
 • XXXIII Złaz zastępów w Chobocie. Komendant – phm. Maciej Klima, oboźny – wyw. Artur Czuma, szef biura złazowego – phm. Marta Górska. I miejsce zastęp „Wilki” z 3 NDH „Niepołomni”, zast. Maciej Korabik.

lipiec

 • Obóz Człopa n.j. Dłusko. Komendant – phm. Marta Górska, kwatermistrz – ćwik Paweł Węgrzyn, oboźna – sam. Agnieszka Węgrzyn, kucharz – Paulina Szewczyk, magazynier sprzętu – ćwik Wojciech Matusik, opieka medyczna – Małgorzata Ostrowska, ratownik – Jarosław Piekarczyk. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra”: komendant – Małgorzata Maciejasz, oboźna – Elżbieta Trzos. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – sam. Karolina Rabiej, oboźna – trop. Laura Górecka, instruktor programowy – trop. Katarzyna Wilusz, trop. Agnieszka Węgrzyn. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – pwd. Krzysztof Bulka, oboźny – wyw. Paweł Rabiej, instruktor programowy – wyw. Marek Sekuła.

sierpień

 • III Stanica zuchowa; komendant – pwd. Małgorzata Maciejasz, oboźna – trop. Elżbieta Trzos, zastępowa zastępu programowego – trop. Agata Biernat. • Biała Służba harcerek w Krakowie (30 harcerek i harcerzy ze szczepu pełni służbę w patrolu samarytańskim i informacyjnym).
 • Przy wsparciu KPH otwarcie wystawy prezentującej harcerskie spotkania z Ojcem Świętym 1983–2002. Specjalne wydanie „Brzasku” – Nasze spotkania z Ojcem Świętym.

wrzesień

 • Pielgrzymka do Częstochowy.
 • Służba w Czechach po powodzi.
 • Święto szczepu; po tradycyjnej mszy św. w Puszczy Niepołomickiej wysyłamy życzenia do Ojca Świętego.
 • Dzień mundurowy w szkołach.
 • Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerek w Niepołomicach.

październik

 • XX Rajd jesienny w Janowie.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji święta odzyskania niepodległości.
 • Bal andrzejkowy przygotowany przez 7 NDH „Szatra”.

grudzień

 • Mecz siatkówki (3 NDH „Niepołomni”, 1 NDW „Watra” kontra KPH).
 • Kominek wigilijny szczepu.

 


2003

styczeń

 • Udział w X Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

luty

 • Kulig szczepu.
 • Przedstawienie dla szkoły podstawowej pt. Królowa Śniegu przygotowane przez 7 NDH „Szatra”.
 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • Dni skupienia (rekolekcje szczepu) prowadzone przez brata Piotra Szaro w Śnietnicy.
 • Zbiórka z okazji 60-lecia Akcji pod Arsenałem.
 • „Święto Wiosny”.

kwiecień

 • Bieg Kazimierzowski.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.
 • Rajd ekstremalny dla wędrowników.
 • HFMFA Legendy Niepołomickie.

maj

 • XXIV Złaz zastępów w Damienicach. Komendant – wyw. Marek Sekuła, oboźny – pwd. Krzysztof Bulka, Szef biura złazowego – sam. Laura Górecka. I miejsce zajął zastęp „Borowiki” z 7 NDH „Szatra”, zast. Estera Ponikiewicz.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).
 • Wyprawa KPH Zawoja–Grzechynia–Babia Góra.

lipiec

 • Obóz. Komendant – phm. Marta Górska, kwatermistrz – Ewa Skowron, oboźni – Maciej Klima, sam. Agata Chmurzyńska, instruktor programowy – sam. Agnieszka Węgrzyn, kuchnia – Celina Wojas, Paulina Szewczyk, magazynier żywności – Małgorzata Kubas, magazynier sprzętu – wyw. Łukasz Gąsłowski, kierowca – wyw. Wojciech Matusik, opieka medyczna – Małgorzata Ostrowska, ratownik – Paweł Dzięgla. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra”: komendant – Kinga Lipowska, oboźna – Agata Biernat, instruktor programowy – Katarzyna Domańska, Elżbieta Trzos. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – sam. Karolina Rabiej, oboźna – sam. Katarzyna Wilusz, instruktor programowy – sam. Laura Górecka, sam. Agnieszka Węgrzyn. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – Marek Sekuła, oboźny – Paweł Rabiej, instruktor programowy – Andrzej Gąsłowski. Kolonia zuchowa: komendant – phm. Maciej Klima, kwatermistrz – trop. Dorota Maciejasz, oboźny – wyw. Łukasz Gąsłowski, instruktor programowy – Przemysław Mleko.

sierpień

 • IV Stanica zuchowa: komendant – sam. Katarzyna Wilusz, oboźna – sam. Laura Górecka, kwatermistrz – pwd. Marek Ślusarczyk; instruktor programowy – phm. Maciej Klima.

wrzesień

 • Szczepowym zostaje phm. Maciej Klima HO.
 • Święto szczepu.
 • Dzień mundurowy w szkołach.
 • Obrona ośrodka harcerskiego przed zajęciem przez firmę budowlaną przygotowującą teren pod budowę basenu.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji święta odzyskania niepodległości.
 • Spotkanie andrzejkowe KPH.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.

2004

luty

 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • „Święto Wiosny”.

kwiecień

 • Bieg Kazimierzowski.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.
 • HFMFA Baśnie 1000 i jednej nocy. I miejsce zajął zastęp „Tilie” z 7 NDH „Szatra”, zast. Aleksandra Banach.

maj

 • XXV Złaz zastępów w Damienicach (Małej Biedzie). Komendant – phm. Maciej Klima, oboźny – pwd. Monika Horowitz, kwatermistrz – wyw. Paweł Rabiej. I miejsce zajął zastęp „Borowiki” z 7 NDH „Szatra”, zast. Estera Ponikiewicz.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).

lipiec

 • Obóz w Jodłowie. Komendant – phm. Maciej Klima HO, kwatermistrz – wyw. Paweł Rabiej. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra” i 7 NDH „Szatra”: komendant – pwd. Laura Górecka, oboźna – sam. Aleksandra Banach, instruktor programowy – sam. Katarzyna Wilusz. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – Marek Sekuła, oboźny – wyw. Maciej Korabik. Kadra podobozu 1 NDH „Watra”: komendant – phm. Maciej Klima, oboźny – wyw. Przemysław Mleko.
 • Wyprawa KPH do Suchedniowa na miejsce obozu sprzed 25 lat.

sierpień

 • V Stanica zuchowa.

wrzesień

 • Święto szczepu.
 • Dzień mundurowy w szkołach.

październik

 • Rozpoczęcie Kursu zastępowych „Matecznik”. Komendant – sam. Kinga Lipowska – Klima, oboźna – pwd. Monika Horowitz sam.

listopad

 • Udział w uroczystościach z okazji święta odzyskania niepodległości.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.

 


2005

luty

 • „Dzień Myśli Braterskiej”.

marzec

 • „Święto Wiosny”.

kwiecień

 • HFMFA Wiersze Tuwima, I miejsce zajął zastęp „Tilie” z 7 NDH „Szatra”, zast. Aleksandra Kluzik, II miejsce zajął zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zast. Maria Korabik.
 • Bieg Kazimierzowski.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).

lipiec

 • Obóz w Chobienicach n.j. Chobienieckim, komendant – phm. Maciej Klima HO, kwatermistrz – ćwik Paweł Rabiej, oboźny – wyw. Krzysztof Kokoszka. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra”: komendant – pwd. Katarzyna Wilusz, oboźna – trop. Katarzyna Augustyńska, instruktor programowy – . Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – pwd. Laura Górecka, oboźna – sam. Aleksandrz Banach, instruktor programowy – sam. Małgorzata Grochot. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – Marek Sekuła, oboźny– Maciej Korabik.

sierpień

 • VI Stanica zuchowa.

wrzesień

 • Szczepowym zostaje pwd. Krzysztof Bulkaćwik.
 • Święto szczepu. Otwarcie kampanii XXX-lecia szczepu.
 • Dzień mundurowy w szkołach.
 • XXVI Złaz zastępów w Więcławicach: komendant – ćwik Łukasz Gąsłowski, oboźny – wyw. Maciej Korabik, szef biura złazowego – wyw. Andrzej Gąsłowski, I miejsce zajął zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zast. trop. Maria Korabik.
 • Wyprawa KPH na miejsce obozu sprzed 25 lat nad jeziorem Mikaszewo k. Augustowa.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji święta odzyskania niepodległości.

grudzień

 • Kominek wigilijny szczepu.

 


2006

styczeń

 • XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

luty

 • „Dzień Myśli Braterskiej”.
 • I Bal skauta i gala skauta.

marzec

 • „Święto Wiosny” na Mamucie.
 • Wyjazd kadry szczepu do Lubomierza.

kwiecień

 • Kominek Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym z okazji 1. rocznicy śmierci Jana Pawła II (KPH, szczep).
 • Bieg Kazimierzowski.
 • Porządki wiosenne w ośrodku.
 • Adoracja i warty przy Grobie Pańskim.
 • Wielkanoc w drużynach.
 • XXVI HFMFA Dobranocki. I miejsce zajął zastęp „Buki” z 3 NDH „Niepołomni”, zast. Tomasz Oracz.

czerwiec

 • Udział w procesji Bożego Ciała (przygotowanie ołtarza).
 • Złaz zastępów w Puszczy Niepołomickiej.Komendant – ćwik Łukasz Gąsłowski, oboźny – wyw. Maciej Korabik, szef biura złazowego – sam. Karolina Nakielska, sam. Monika Korabik. I miejsce za- jął zastęp „Buki” z 3 NDH „Niepołomni”, zast. Tomasz Oracz; II miejsce zajął zastęp „Koniczyny” z 5 NDH „Gawra”, zast. Roksana Opach; III miejsce zajął zastęp „Wilki” z 3 NDH „Niepołomni”, zast. Wojciech Korabik.

lipiec

 • Obóz. Komendant – phm. Maciej Klima HO, kwatermistrz – Paweł Rabiej. Kadra podobozu 5 NDH „Gawra”: komendant – pwd. Katarzyna Wilusz. Kadra podobozu 7 NDH „Szatra”: komendant – pwd. Laura Górecka sam., oboźna – sam. Aleksandra Banach, instruktor programowy – trop. Justyna Wojas, trop. Maria Korabik. Kadra podobozu 3 NDH „Niepołomni”: komendant – pwd. Marek Sekuła, oboźny – wyw. Maciej Korabik.

sierpień

 • VII Stanica zuchowa.

wrzesień

 • XXX Święto szczepu.
 • Dzień mundurowy w szkołach.
 • Zlot KPH w Śnietnicy na miejscu pierwszego obozu, mszę św. odprawił ks. Ryszard Honkisz.

listopad

 • Warty przy grobach żołnierzy.
 • Udział w uroczystościach z okazji święta odzyskania niepodległości.

grudzień

 • Kominek wigilijny.

lata 2000–2006 opracowała Marta Korabik