5NDH GAWRA

V Niepołomicka Drużyna Harcerek

“GAWRA”

im. Danuty Siedzikówny

 

Krótki opis
V Niepołomicka Drużyna Harcerek “Gawra” im. Danuty Siedzikówny powstała 21 marca 1983 roku. Działamy w szczepie “Puszcza” w Niepołomicach i mamy dwa zastępy środowiskowe – Jaskółki w Tarnowie i Skowronki w Zakliczynie. Nasza obrzędowość zbudowana jest wokół puszczaństwa, zastępy noszą nazwy drzew, roślin oraz ptaków. W drużynie funkcjonuje także wiele obrzędów związanych z niedźwiedziami i ich życiem, a także z naszą patronką, jednak są one tajne i można je poznać tylko dołączając do naszej drużyny. 😉 

Jesteśmy drużyną Złotej Koniczynki za rok harcerskie 2016/2017

Zbiórki zastępów odbywają się co tydzień, całą drużyną spotykamy się raz w miesiącu na zbiórkach, biwakach lub akcjach drużyny. W ciągu roku uczestniczymy także w wielu akcjach wraz ze szczepem oraz angażujemy się w życie Niepołomic. Angażujemy się także w życie Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz Niepołomickiego Hufca Harcerek „Świt”.

Kadra:

 

Zastępy:

  • Kasztanowce – zastępowa och. Katarzyna Porębska
  • Olszyny – zastępowa och. Joanna Michalska
  • Orlice – zastępowa och. Natalia Szkutnik 

 

Harcówka:  32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15,
Kontakt e-mail: gawra5nce@gmail.com

Zapraszamy również na nasz Instagram i Facebook!