Duszpasterstwo

Duszpasterstwo
duszpasterstwo

Bożena Nowak i Agnieszka Gucwa

W 1982 roku obóz nad jeziorem Zdrójno zakończyliśmy po raz pierwszy mszą polową. Odprawił ją na prośbę komendy obozu miejscowy proboszcz, dla którego było to równie wielkie przeżycie, jak dla nas, bo, jak się przyznał,
mszę w lesie odprawiał po raz pierwszy.
Od tego roku rozpoczęły się nocne msze św. w Puszczy Niepołomickiej w kolejne rocznice powstania szczepu. Pierwszą we wrześniu 1982 roku w sercu Puszczy Niepołomickiej, koło „Domku pszczelarzy” o północy odprawił hm. Dominik Orczykowski. We mszy uczestniczyła cała kadra szczepu (około 40 osób). Mimo chłodnej
nocy ojca Dominika na miejsce mszy dowiózł na motocyklu ze stacji kolejowej w Cikowicach pwd. Leszek Węgrzyn.

1 (18)

Beata Mazur w delegacji do Ojca Swiętego

Od tego czasu, co rok, we wrześniu, odbywają się msze polowe w Puszczy
Niepołomickiej. Odprawiali je głównie ojciec D. Orczykowski, ks. R. Honkisz
i śp. ks. J. Rzadkosz. D. Orczykowski jest honorowym członkiem szczepu,
a wszyscy trzej wymienieni księża zostali odznaczeni odznaką „Pomocne ręce”.
Dzięki naszym kapelanom na złazach, obozach i ważnych spotkaniach szczBeata Mazur – delegacja Harcerzy do Ojca Świętego, Jasna Góraepu odbywają się od lat polowe msze św. Na obozach odwiedzali nas: ojciec Dominik, ks. Ryszard, a także ojciec Stanisław Paliński. Śp. ks. Józef Rzadkosz, gdy objął parafię w Niepołomicach, odwiedził obóz 3 NDH „Niepołomni” w Piekle (1987). Organizowane były również przez szczep dni skupienia, np. w Tarnowie, które w 1989 roku prowadził ks. F. Płonka, w 1990 ks. prof. A. Boniecki czy w 1993 w Węglówce zorganizowane przez ks. Zbigniewa Kaleciaka. Szczep czynnie uczestniczył w harcerskich służbach w czasie wizyt Ojca Świętego w Polsce. Hm. Wojciech Wróblewski był współorganizatorem pierwszej Białej Służby, w której brała udział liczna reprezentacja szczepu. W 1983 roku dary Ojcu Świętemu na Jasnej Górze wręczała instruktorka szczepu pwd. Beata Mazur. Tablica przekazana Ojcu Świętemu została wykonana w Niepołomicach przez
instruktorów szczepu: I. Karolczyk, K. Łyska, L. Węgrzyna, B. Węgrzyna. Reprezentacja szczepu brała udział w corocznych pielgrzymkach harcerzy i kombatantów na Jasną Górę. Przedstawiciele szczepu: Wojciech Wróblewski i Ewa Kluzik, byli uczestnikami pierwszej harcerskiej pielgrzymki
do Rzymu (1984). Gdy na spotkaniu z Ojcem Świętym w Tarnowie (1987) udało się Wojciechowi Wróblewskiemu wprowadzić dwie najmłodsze harcerki w najbliższe otoczenie papieża, wcisnęły one Ojcu Świętemu w dłoń zwitki kory brzozowej ze swoimi zobowiązaniami, które zapisały tam,  przygotowując się do tej wizyty (nasz udział w Białych Służbach jest opisany w rozdziale Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym). Od wielu lat odbywa się raz w miesiącu harcerska msza w parafialnym kościele, a harcerze stanowią oprawę najważniejszych uroczystości religijnych. Od 1982 roku harcerze pełnią warty przy Grobie Pańskim, a od 1988 roku ołtarz harcerski stanowi stały element procesji Bożego Ciała. W sierpniu 2002 roku szczep zaprezentował na kościelnym dziedzińcu wystawę Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym 1983– 2002. Wystawie towarzyszyło wydawnictwo
pod tym samym tytułem przygotowane przez KPH. We wrześniu zgromadzeni na tradycyjnej mszy świętej w Puszczy Niepołomickiej członkowie KPH i harcerze wystosowali list do Ojca Świętego z podziękowaniem za pielgrzymkę do Ojczyzny. Otrzymaliśmy w listopadzie tego samego roku odpowiedź
z Watykanu z podziękowaniami podpisaną przez kardynała z Sekretariatu Stanu. W kwietniu 2006 roku środowisko zorganizowało uroczystą wieczornicę w ośrodku harcerskim w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego. Wychowanie religijne to ważny element pracy wychowawczej szczepu. Niesprowadza się ono jednak tylko do zewnętrznych form, ale zawsze jest pogłębiane przez metodyczne zadania, przygotowujące najmłodszych do zrozumienia i świadomego zaakceptowania przekazywanych wartości.

tablica

tablica

Do dziś systematycznie otaczają nas swoją opieką i wsparciem, działając w Kole Przyjaciół Harcerstwa: ojciec hm. Dominik Orczykowski i ks. phm. Ryszard Honkisz, których traktujemy jako kapelanów naszego środowiska. Msze święte odprawiali także niepołomiccy księża: Zbigniew Piwowar, Edward Babol i Jacek Ponikowski. Wspierają
nas również kolejni kapelani Małopolskiego Okręgu ZHR Piotr Szaro i Rafał Tański.