DRUŻYNY

DRUŻYNY

SZCZEP jest wspólnotą organizacyjną, programową i symboliczną drużyn. Na przestrzeni już prawie czterdziestu lat w ramach szczepu działało w rożnych okresach i w rożnych modelach organizacyjnych sześć drużyn harcerskich. Pierwszymi były 1NDH „Watra” i 2 NDH „Leśni ludzie”. Obie powstały w 1976 roku i  stanowiły trzon założycielski Szczepu. Rożne tez były ich koleje losu. „Watre” założyli Janusz Łapaj  i Ewa Kluzik jako drużyne koedukacyjna.  W 1981 roku  Anna Szywała przekształciła ja w drużyne harcerek a w 1985 na jej bazie Leszek Wojas zbudował drużyne wędrownicza, która z małymi przerwami działa do 2011 roku. 2 NDH „Lśsni ludzie” założona przez Mariolę Wróblewska działała w latach 1976-1981 jako drużyna koedukacyjna. W 1990 roku Grzegorz Dudzik reaktywował jej dzialalnosc jako druzyny męskiej. Jednak w 1996 roku zakonczyla swój żywot. Kolejna drużyna była 3NDH”Niepolomni” założona w 1977 roku jako drużyna koedukacyjna przez Marka Liseckiego. W 1981 roku Wojciech Wroblewski przekształcił ja w drużyne męska, która działała do 1993 roku. W 1997 roku reaktywował jej działalność Krzysztof Bulka. W 1983 roku Anna Duda i Beata Mazur odeszły z Watry i stworzyły 5NDH „Gawre”, która dziala do dziś. Inne były losy 7NDH „Szatry” która powstała  w 1992 roku pod wodza Sylwi Bednarczyk jako żeńska drużyna wędrownicza. Od 1997 roku Monika Horowitz kontynuowała jej dzałalność jednak już jako druzyny harcerek. W latach 2004-2010 istniała także drużyna wędrowniczek 12DW”Nomada”, która kierowała Estera Ponikiewicz.

W pionie zuchowym ze względu na jego specyfikę działało do tej pory w rożnych okresach wiele gromad. W sumie dziewiętnaście drużyn zuchowych: „Niepołomickie zuchy” (1976-1978), „Słoneczne promyki” (1976-1978), „Wesołe misie” (1977-1979), „Żywe iskierki” (1977-1978), „Polne kwiatki” (1977-1980), „Muchomorki” (1977 – 1986), „Krasnale” (1978 – 1979), „Wyrwidęby z Bajkowa” – „Mróweczki” – „Białe wilczki” (1978 – 1988), „Leśne ludki” (1979 – 1979), „Słoneczna gromada” (1979 – 1981), ” Stokrotki” (1980 – 1981), „Misiaczki” (1980 – 1981), „Leśne skrzaty – „Zielone iskierki” (1982 – 1989), 5NGZ „Zielone iskierki” (1990 – do dziś), „Calineczki” (1984 – 1985), 1NDZ „Muchomorki” (1988 – 1993), 3NDZ „Białe wilczki” (1988 – 1991), 9NDZ „Puszczańska gromada” / 1993 – 2000 /, 9NGZ „Podróżnicy” (2000 – do dziś). Szczegółowe informacje na temat zuchowej kadry znajdują sie w szczepowej monografii s. 35-37.

Szczegółowe informacje na temat kadry drużyn harcerskich i zuchowych znajdują sie w monografii szczepu s. 32-37