Komendanci Szczepu

(1976_1986) 
Wojciech Wróblewski

 

komendant_WW

(1986_1988)
Małgorzata Mazur

 komendant_MM

 

(1988_1990) 
Iwona Karolczyk 

komendant_IK

  5 października 1990 roku rada szczepu podjęła decyzję o rozwiązaniu struktury szczepu (zlikwidowano komendę szczepu i radę szczepu). Pion męski przejął Ryszard Zielonka (1990–1992), a po nim Grzegorz Dudzik (1992–1993). Pion żeński przejęła Celina Gucwa (1990–1992).
W październiku 1994 roku pierwszą próbę reaktywowania struktury szczepu podjął:
 Norbert Dziadur (1994–1995), a po nim:
 Jakub Porąbka (1995–1996)
(1997_2003) 
Marta Górska

komendant_górska

(2003_2005)
Maciej Klima 

komendant_klima

(2005_2007)
Krzysztof Bulka 


komendant_bulka

 

(2007_2009)
Laura Górecka 

komnedant_laura

(2009-2014)
Paweł Rabiej 
komendant_pawel
(2014_2018)
Ewa Rychtarczyk 

(2018-2020)

Ewa Biernat

(2020-…)

Joanna Korabik