Niech Betlejemskie światło pokoju rozświetli Wasze domy  i ogrzeje Wasze serca jak czyni to ogień harcerskiej watry.

Całemu środowisku Szczepu „Puszcza”:  zuchom, harcerkom i harcerzom, instruktorom, byłym harcerkom, harcerzom i instruktorom oraz rodzicom i sympatykom serdeczne życzenia Spokojnych i Zdrowych Świąt składa Zarząd KPH.

Niech Nowy Rok 2019 będzie dla naszej puszczańskiej  wspólnoty kolejnym okresem owocnej  służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Niech przyniesie nowe radosne przeżycia  i przygody na harcerskich szlakach.

„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem ……”

CZUWAJ ! ZARZĄD KPH