5NDH GAWRA

5NDH GAWRA

Pełna nazwa drużyny wraz z patronką:
V Niepołomicka Drużyna Harcerek “Gawra” im. Danuty Siedzikówny

 

 

 

Krótki opis
V Niepołomicka Drużyna Harcerek “Gawra” im. Danuty Siedzikówny powstała 21 marca 1983 roku. Działamy w szczepie “Puszcza” w Niepołomicach i mamy dwa zastępy środowiskowe – Jaskółki w Tarnowie i Skowronki w Zakliczynie. Nasza obrzędowość zbudowana jest wokół puszczaństwa, zastępy noszą nazwy drzew, roślin oraz ptaków. W drużynie funkcjonuje także wiele obrzędów związanych z niedźwiedziami i ich życiem, a także z naszą patronką, jednak są one tajne i można je poznać tylko dołączając do naszej drużyny. 😉 

Jesteśmy drużyną Złotej Koniczynki za rok harcerskie 2016/2017

Zbiórki zastępów odbywają się co tydzień, całą drużyną spotykamy się raz w miesiącu na zbiórkach, biwakach lub akcjach drużyny. W ciągu roku uczestniczymy także w wielu akcjach wraz ze szczepem oraz angażujemy się w życie Niepołomic. Angażujemy się także w życie Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz Niepołomickiego Hufca Harcerek i Zuchów „Świt”.

Zdjęcie drużyny:

 

Drużynowa- pwd. Joanna Krzyżanowska wędr. 

Przyboczna 
sam. Zosia Kowalska


Przyboczna- sam. Ania Wietrzyk

Przyboczna- sam. Iza Kokoszka

Zastępowa- trop. Alicja Nowak – zastępowa zastępu Orlice


Zastępowa- trop. Inga Krzyżanowska – zastępowa zastępu Koniczyny

Zastępowa- trop. Magdalena Macieja – zastępowa zastępu Kasztanowce

 

Zastępowa- trop. Natalia Krzyżak – zastępowa zastępu Olszyny

Zastępowa- trop. Karolina Kras – zastępowa zastępu Jaskółki

 

Zastępowa- trop. Weronika Čepela – zastępowa zastępu Skowronki

 

Harcówka:  32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15,
Kontakt e-mail: gawra5nce@gmail.com

 

Blog  FB  Outlook