Pomocne ręce

Pomocne ręce

BRZASK POMOCNE RĘCE – 2009 (materiał w PDF)

10 marca 1979 roku Komendant Szczepu powołał Sztab Kampanii .Pomocne Ręce.. Pracami sztabu kierował org. Leszek Węgrzyn. Celem akcji była organizacja przez zastępy pomocy ludziom starym, samotnym i chorym. Po pierwszym etapie, zakończonym 5 maja 1979 roku przyznano nową odznakę „Pomocne Ręce” następującym osobom:

Ikona_szczep_archiwum

Prezentacja

Leszek Węgrzyn, Józef Bugajski,  Zbigniew Dyjach, Krzysztof Łysek, Maria Donatowicz, Jolanta Wywiał.

Pochwały otrzymali:

Grzegorz Biernat, Monika Stachaczyk, Anna Chmura, Paweł Giejdasz, Monika Pichór, Iwona Kluzik, Bogdan Horowitz, Dariusz Paliński, Anna Wrotny, Adam Szymczyk, Marzena Grabska, Małgorzata Lipowska.

Kontakt zastępów i konkretnych osób ze swoimi podopiecznymi trwał nadal, natomiast Rada Szczepu uznała odznakę „Pomocne Ręce” za honorowe odznaczenie przez Szczep osób szczególnie zaangażowanych w pracę harcerską (odznaka z podkładką) oraz osób wspierających środowisko (bez podkładki).

Odznakę na wniosek Kapituły Szczepu przyznawała Rada Szczepu, a decyzje Rady były ogłaszane w rozkazie Komendanta Szczepu.

lista odznaczonych:

rok lp „+” nazwisko
1979 1   Leszek Węgrzyn
  2   Józef Bugajski
  3   Zbigniew Dyjach
  4   Krzysztof Łysek
  5   Maria Donatowicz/Kuhl
  6   Jolant Wywiał/Szewczyk
  7 „+” Józef Heliasz
  8 „+” Janina Lisiecka
  9 „+” Wiesław Żarnik
1980 10   Wojciech Wróblewski
  11   Ewa Kluzik/Skorupska
  12   Celina Gucwa
  13   Józef Bocim
  14   Marta Siwek/Stachura
  15   Beata Mazur/Śliwińska
  16   Marek Slusarczyk
  17   Mariola Wróblewska /Rabiej
  18   Paweł Mirochna/Miro
1981 19   Anna Szywała
  20   Grzegorz Dudzik
  21   Zygmunt Rabecki
  22   Beata Siwek/Hodurek
  23   Ewa Fiema/Korabik
  24 „+” Tadeusz Biernat
1982 25   Bornisław Węgrzyn
  26   Joanna Pietrzyk
  27   Ryszard Zielonka
1983 28   Daniela Łysek
1986 29   Janusz Biernat
  30   Andrzej Klima
  31   Krystyna Dudzik
  32   Emila Tryjańska
  33 „+” Elżbieta Zimnal
  34   Aniela Kluzik
  35 „+” Marin Ferster
  36 „+” Wiesław Bieniasz
  37 „+” Henryk Arlet
  38   Tadeusz Jasonek
  39   Mirosław Kudelski
  40 „+” Iwona Karolczyk/Kluzik
  41   Malgorzata Mazur/Mirocha
  42   Dorota Klima/Zielonka
  43   Mariusz Kluzik
  44   Leszek Wojas
  45   Piotr Gucwa
1991 46   Stanisław Kracik
  47   Jadwiga Kracik
  48   Barbara Post
  49 „+” ks.Józef Rzadkosz
  50   Wanda Pilch Dobrowiecka
  51   Janina Cioś
  52 „+” Maria Sondel
  53   Dorota Heliasz
  54   Tomasz Porąbka
  55   ks.Ryszard Honkisz
  56   Bogdan Serafin
  57   Justyna Klima
1992 58   Andrzej Tkaczyk
  59   Grzegorz Fiema
  60   Dorota Oleksiak
1996 61   Leszek Ciapała
  62   Jakub Paluch
  63   Włodzimierz Szreniawa
  64   Krystyna Kracik
  65   Halina Porąbka
2001 66   Małgorzata Kubas
  67   Małgorzata Kubas
  68   Eligiusz Rabiej
2007 69   Dominik Orczykowski
  70   Danuta Noszka Leśniewska
  71 „+” Kazimierz Wróblewski
  72   Ewa Węgrzyn
  73   Józef Trzos
  74   Zygmunt Ponikiewicz
  75   Tomasz Gancarczyk
  76   Andrzej Korabik
  77   Paulina Szewczyk
  78   Józef Szewczyk
  79   Andrzej Augustynek
  80   Andrzej Polak
  81   Leszek Komajda
  82   Halina Hofmann
  83   Karolina Rabiej
  84   Marta Górksa/Nogalska
  85   Maciej Klima
  86   Krzysztof Bulka
2008 87   Paweł Rabiej
  88   Marek Sekuła
  89   Piotr Nescieruk
2009 90   Lesław Wojtusik
  91   Marta Węgrzyn/Haniszewska
  92   Wiesław Pietruszak
  93   Maria Wilusz
  94   Marta Korabik
  95   Anna Gucwa/Tryjańska
  96   Laura Górecka/Rabiej
  97   Karolina Nikielska
2010 98   Ewa Rychtarczyk
2016 99   Roman Ptak
  100   Agnieszka Gancarczyk
  101   Dariusz Gancarczyk
  102   Ewa Komajda
  103   Agata Kalinowska Dziadur
  104   Norbert Dziadur
  105   Mirosław Henke
  106   Ewa Biernat
  107   Marcin Rychtarczyk
  108    
  109    
  110    
  111    
  112