ZIMOWISKA

Plakietki Szczepu z Zimowisk

1977

1981

1983

1986

1988

2015

2017

2018

2019

2022