3NDH Niepołomni

3NDH Niepołomni

 

 

 

3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy

„NIEPOŁOMNI”

 

 

 

 

 

 

 

Pełna nazwa drużyny:
3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy Niepołomni

Krótki opis:
Drużyna powstała 10 października 1977 r. Działa na terenie Niepołomic. Obecnie działają w niej 4 zastępy, Buki, Gibiele, Osmundy i Wilki.


Zdjęcie drużyny:Drużynowy: PWD Michał Zielonka HO

 

Przyboczny- ćw. Wojciech Burda

 

Przyboczny – wyw. Antoni Kowalski

 

Przyboczny- wyw. Bartłomiej Gładysz

 

Zastępowy- wyw. Grzegorz Kalisz zastęp: BUKI

 

Zastępowy- wyw. Szymon Gąsłowski WILKI

 

Zastępow- wyw. Filip Matyjewicz GIBIELE

 

Zastępowy- wyw. Olaf Majchrowski OSMUNDY


Kontakt:
3ndh.niepolomni@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 

3 NDH „NIEPOŁOMNI” Drużynowi:

(1977–1978) Marek Lisiecki
(1978–1981) Małgorzata Mazur
W 1981 roku przekształcono dotychczasową drużynę koedukacyjną w drużynę męską.
(1981–1984) Wojciech Wróblewski
(1984–1987) Ryszard Zielonka
(1987–1990) Piotr Gucwa
(1990–1993) Leszek Wojas
(1997–2003) Krzysztof Bulka
(2003–2005) Marek Sekuła
(2006–2007) Maciej Korabik
(2007–2010) Tomasz Oracz
(2010–2013) Wojciech Korabik
(2014-2019) Michał Gancarczyk
(2019-…) Michał Zielonka

 

W drużynie koedukacyjnej funkcje przybocznych pełniły: Bogusława Misiorowska, Małgorzata Mazur.
W drużynie męskiej przybocznymi byli: Paweł Mirochna, Krzysztof Łysek, Ryszard Zielonka, Bogdan Horowitz, Grzegorz Dudzik, Tomasz Gancarczyk, Piotr Gucwa, Paweł Smaza, Leszek Komajda, Maciej Wojtusik, Tomasz Strojek, Marek Sekuła, Paweł Rabiej, Andrzej Gąsłowski, Bartłomiej Augustynek, Mariusz Bubak, Wojciech Komajda, Jakub Korabik, Wojciech Korabik, Krzysztof Grzybek, Maciej Korabik, Jakub Trybała, Jakub Wojtusik, Kacper Paluch, Michał Zielonka