3NDH Niepołomni

3NDH Niepołomni

 

 

 

3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy

„NIEPOŁOMNI”

 

 

 

 

 

Drużynowy: PWD Michał Gancarczyk HO

3ndh.niepolomni@gmail.com (tel.+48 501550723)

Kadra:
Drużynowy: pwd Michał Gancarczyk HO
Przyboczny: HO Michał Zielonka

pwd Michał Gancarczyk HO

Przyboczny

HO Michał Zielonka

 

 

 

 

 

 

Zastępy:
Buki – mł. Bartłomiej Gładysz
Wilki – ćwik Wojciech Burda
Osmundy – mł. Antoni Kowalski

mł. Bartłomiej Gładysz

burda 17.02.17

ćwik Wojciech Burda

mł. Antoni Kowalski

 


 

3 NDH „NIEPOŁOMNI” Drużynowi:

(1977–1978) Marek Lisiecki
(1978–1981) Małgorzata Mazur
W 1981 roku przekształcono dotychczasową drużynę koedukacyjną w drużynę męską.
(1981–1984) Wojciech Wróblewski
(1984–1987) Ryszard Zielonka
(1987–1990) Piotr Gucwa
(1990–1993) Leszek Wojas
(1997–2003) Krzysztof Bulka
(2003–2005) Marek Sekuła
(2006–2007) Maciej Korabik
(2007–2010) Tomasz Oracz
(2010–2013) Wojciech Korabik
(2014-____) Michał Gancarczyk

W drużynie koedukacyjnej funkcje przybocznych pełniły: Bogusława Misiorowska, Małgorzata Mazur.
W drużynie męskiej przybocznymi byli: Paweł Mirochna, Krzysztof Łysek, Ryszard Zielonka, Bogdan Horowitz, Grzegorz Dudzik, Tomasz Gancarczyk, Piotr Gucwa, Paweł Smaza, Leszek Komajda, Maciej Wojtusik, Tomasz Strojek, Marek Sekuła, Paweł Rabiej, Andrzej Gąsłowski, Bartłomiej Augustynek, Mariusz Bubak, Wojciech Komajda, Jakub Korabik, Wojciech Korabik, Krzysztof Grzybek, Maciej Korabik, Jakub Trybała, Jakub Wojtusik, Kacper Paluch, Michał Zielonka