Szczep

Szczep

Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym. To znaczy znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni. To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata. (…)

Nie można sobie stworzyć starych przyjaźni. Nie ma ceny skarb tylu wspomnień, tych trudnych godzin przeżytych razem, tylu waśni, pojednań, porywów serca. Takie przyjaźnie nie są do odtworzenia. Sadząc dąb, daremnie cieszylibyśmy się nadzieją, że niebawem listowie jego użyczy nam cienia. Takie jest prawo życia. Najpierw bogacimy się, latami zadrzewiając przestrzeń życia, ale nastają inne lata, kiedy czas niszczy naszą pracę i wyrywa drzewa z korzeniami. Towarzysze nasi jeden po drugim odbierają nam swój cień. I do żałoby naszej wciska się ukryty żal, że się starzejemy. (…).

Antoine de Saint-Exupéry

Przyjmując, te słowa jako motto naszej działalności, tworzymy szczep, dla którego obieramy zieleń jako barwę wyróżniającą, zieleń symbol życia i nadziei. Wierząc, że nasza pierwsza drużyna, którą zakładamy „Watra”, stanie się tym ogniwem, w kręgu którego zasiadać będzie coraz więcej osób, tworząc prawdziwą „Puszczę”.

Hm Wojciech Wróblewski HR

…tekst z pierwszej strony kroniki szczepu.