7NDH SZATRA

7NDH SZATRA

Pełna nazwa drużyny wraz z patronką:
7 Niepołomicka Drużyna Harcerek ,,Szatra” im. Aleksandry Grzeszczak

Krótki opis:
17 kwietnia 1997 7 NDW „Szatra” (drużyna wędrownicza) została przekształcona w 7 NDH „Szatra” – drużynę młodszo-harcerską, która przejęła obrzędy i zwyczaje drużyny starszo-harcerskiej. Drużyna ta powstała w wyniku odłączenia się od 5 NDH „Gawra” 15-osobowego zastępu „Wiewióry”. Drużynową nowo powstałej drużyny została sam. Monika Horowitz, a przybocznymi: trop. Anna Kokoszka i och. st. Roma Kwater.

Obrzędowość drużyny związana jest z lasem. Nasze zastępy to: Borowiki, Ćmy, Tilie i Wiewióry. Nazwa szatra pochodzi z łaciny i oznacza szałas.Tak samo, jak jest on schronieniem dla wędrowców, tak i dla nas drużyna jest drugim domem. 

Zdjęcie drużyny :

Drużynowa- pwd. Alicja Kowalska wędr. 

Przyboczna (imię nazwisko, stopnie, zdjęcie – opcjonalnie)
sam. Justyna Karpała

Przyboczna (imię nazwisko, stopnie, zdjęcie – opcjonalnie)
sam. Julia Wilk

Przyboczna- sam. Joanna Jędryka 

Zastępowa- trop. Aleksandra Komajda

Zastępowa- trop. Oliwia Dziadur

Zastępowa- och. Julia Suchy

Zastępowa- trop. Natalia Rychtarczyk