Historia Sztandaru

fil_logo_2

Film z wręczenie Sztandaru

Po raz pierwszy podjęcie kampanii sztandarowej rozważaliśmy w związku z pięcioleciem działania szczepu. Jednak szybko zweryfikowaliśmy ten pomysł. Po prostu wtedy szczep organizacyjnie i programowo nie był jeszcze na tym poziomie, aby podjąć takie wyzwanie. Projekt wrócił w pięć lat
później.

W listopadzie 1995 roku ruszyła kampania sztandarowa szczepu. W ulotce skierowanej wtedy do rodziców i mieszkańców Niepołomic napisano:
„Biorąc pod uwagę dorobek szczepu oraz chcąc działać jeszcze lepiej, podjęliśmy 11 listopada bieżącego roku kampanię sztandarową. Do realizacji zadań kampanii przystąpił cały szczep, czyli: krąg instruktorski, skupiający 13 instruktorów, dwie drużyny młodszoharcerskie – 3 NDH „Niepołomni” (33 harcerzy) i 5 NDH „Gawra” (35 harcerek), starszoharcerska drużyna wędrownicza – 1 NDW „Watra” (15 harcerzy i harcerek), dwie drużyny zuchowe – 1 NDZ „Muchomorki” (26 zuchów) i 5 NDZ „Zielone iskierki” (35 zuchów). Łącznie w szczepie pracuje 157 zuchów, harcerzy i instruktorów. Zasadniczy temat kampanii stanowią: postać patrona szczepu króla Kazimierza Wielkiego oraz historia i teraźniejszość Niepołomic. Zuchy i harcerze mają poznać postać bohatera szczepu oraz przez realizację zwiadów historycznych dotyczących m.in. historii zamku, kościoła, rezerwatów, apteki, OSP, „Sokoła”, harcerstwa, tajnego nauczania itd. Planują też zapoznać się z przeszłością i dorobkiem niepołomickiej społeczności. Ponadto założyliśmy wyższą „poprzeczkę” wymagań dla wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów. Organizujemy w czasie ferii zimowych ’86 trzy samodzielne zimowiska (zuchy, 3 NDH i 5 NDH – w sumie ok. 100 osób). W lipcu ’86 zamierzamy po raz pierwszy wyjechać za granicę (obóz wędrowny w Góry Pirynu, Bułgaria). W sierpniu całym szczepem będziemy obozować nad jeziorami. Uwieńczeniem kampanii ma być otrzymanie w 10. rocznicę powstania szczepu sztandaru z rąk rodziców. 

Patronat nad fundacją sztandaru objęli rodzice skupieni w Kole Przyjaciół Harcerstwa działającym przy szczepie. Na ten cel otwarto konto w Banku Spółdzielczym w Niepołomicach. Koszt sztandaru aktualnie wynosi ok. 200 000 zł, jednak wierzymy, że kwotę tę uda się nam wspólnie zgromadzić (sami zakładamy samodzielne wypracowanie jej części)”.

Pomocą w realizacji zadań miał służyć Przewodnik programowy kampanii sztandarowej szczepu „Puszcza”, przygotowany przez zespół: pwd. Małgorzata Mazur, pwd.Celina Gucwa, pwd. Grzegorz Dudzik, ćw. Leszek Wojas i wydany w formie ilustrowanej broszury oraz przekazany każdemu
zuchowi i harcerzowi. Założenia programowe kampanii sztandarowej przedstawiono tam w 3 punktach:
I. „Wyżej poprzeczka”
II. „Bohater” i „Miasto,w którym żyjemy”
III. „Trzy razy S – samodzielnie, solidnie, sprawnie”.
„Wyżej poprzeczka” to kierunek kampanii, który ma na celu podniesienie poziomu pracy zastępów i drużyn, oraz podniesienie indywidualnego
poziomu wyszkolenia i wyrobienia ideowego zuchów, harcerzy i instruktorów. Będziemy się starali realizować to na kilku poziomach. I tak każda harcerka i harcerz będą mieli do „przeskoczenia” poprzeczkę indywidualną, poprzeczkę zastępu i wreszcie poprzeczkę drużyny. Nie jest tego wcale
tak dużo! W ramce obok przedstawiamy zadania kolejnych poprzeczek. Informator zawierał również harmonogram działań. Zadania: „Bohater” i „Miasto,
w którym żyjemy” realizowano w okresie od 11 lis topada do 25 kwietnia. Poszczególne zastępy i patrole wędrownicze realizowały zwiady:
„Wiewióry” – Harcerstwo żeńskie na terenie Niepołomic do roku 1976 (opiekun – pwd. C. Gucwa).
„Maruchy” – Tajne nauczanie w czasie II wojny światowej na terenie Niepołomic (opiekun pwd M. Mazur).
„Koniczyny” – Rezerwaty przyrody w Puszczy Niepołomickiej (opiekun Leszek Węgrzyn).
„Orlice” – Historia zamku niepołomickiego (opiekun pion. D. Klima).
„Wilki” – II Dywizjon Pociągów Pancernych.
„Buki” – Harcerstwo męskie na terenie Niepołomic (opiekun hm. W. Wróblewski).
„Koty” – Cmentarz, kościół i miejsca pamięci narodowej (opiekun ćw. P. Gucwa)
„Gibiele” – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” (opiekun pwd. G. Dudzik).
Temat zwiadu: Dowódcy AK: Komorowski, Okulicki, Rowecki – ćw. T. Gancarczyk, wyw. B. Horowitz,
wyw. P. Kugiel.
Ewidencja fotograficzna kapliczek na terenie Niepołomic – trop. M. Nowak, młodzik P. Giejdasz.
Działalność cichociemnych (kontakt z J. Czumą) zamach na gub. Franka zorganizowany przez cichociemnych – trop. E. Jach, wyw. K. Sondel.
Ochotnicza Straż Pożarna – trop. A. Tryjańska, wyw. W. Szywała.
Apteka w Niepołomicach – szkic historyczny, lecznictwo w Niepołomicach – trop. M. Widła, wyw. A. Kluzik.
Pomniki przyrody i miejsca martyrologii w Niepołomicach – młod. L. Komajda, młod. D. Gancarczyk.
Zakończenie tego etapu nastąpiło 25 kwietnia na uroczystym apelu całego szczepu w Krakowie na dziedzińcu zamku wawelskiego, na którym zastępy i patrole wędrownicze zameldowały o zakończeniu zwiadów historycznych. Przy sarkofagu Kazimierza Wielkiego złożyliśmy harcerskie przyrzeczenie i zobowiązanie zuchowe.
Następnego dnia (26.04) odbył się – „Turniej rycerski” na dziedzińcu zamkowym w Niepołomicach oraz otwarto wystawę prezentującą rezultaty zwiadów zastępów. Na uroczystym apelu z okazji 10. rocznicy powstania szczepu, o godz. 15.00 w dniu 20 września 1986 roku przedstawiciele
KPH: Janusz Biernat, Andrzej Klima i Mirosław Kudelski przekazali sztandar na ręce Wojciecha Wróblewskiego – komendanta szczepu. Pierwszy poczet
sztandarowy stanowili: pwd. Leszek Wojas, pwd. Mariusz Kluzik i ćw. Piotr Gucwa. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu zamku. Rozpoczęło ją wciągnięcie flagi państwowej na specjalnie wybudowany na tę okazję obozowy maszt. Poczet stanowiły instruktorki pełniące funkcje zastępcy komendanta szczepu: phm. Ewa Kluzik, phm. Małgorzata Mazur i phm. Iwona Karolczyk. Po apelu prowadzonym przez hm. Zygmunta Rabeckiego, szczep ze sztandarem przedefilował przed honorową trybuną ustawioną na skraju parku naprzeciw bramy wejściowej do zamku. W apelu
i defiladzie brały również delegacje harcerskie z zaprzyjaźnionych środowisk. Po defiladzie wykonano pamiątkowe zdjęcie całego szczepu, do którego stanęło 149 osób. Gości zaproszono na zwiedzanie wystawy, projekcję harcerskich filmów i do harcerskiej kawiarenki. Odbyła się także loteria fantowa. O godz. 19.00 na zamkowym dziedzińcu odbyło się harcerskie ognisko.
Wieczorem w piwnicach zamku złożono pierwsze przyrzeczenie na sztandar.