W dniach 2-5 listopada rusza głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego Niepołomic.
Środowisko harcerskie złożyło projekt, którego opis znajduje się poniżej. Liczymy na Państwa głosy, głosy Waszych sąsiadów, członków rodziny…..
 
Jak głosować?

Głosy można oddawać od 2 do 9 listopada. 

 
Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować? W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy Niepołomice.

 
Głosowanie odbywa się:

w punktach do głosowania – za pomocą karty do głosowania;

w formie elektronicznej – za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/

Lista punktów do głosowania podawana jest do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia głosowania na publicznie dostępnych nośnikach informacji, w tym na stronach internetowych www.niepolomice.euhttps://niepolomice.budzet-obywatelski.org/

80. Remont zaplecza magazynowego w Ośrodku Harcerskim Szczepu „Puszcza” oraz wymiana dostawczego samochodu terenowego.

 

Lokalizacja

Ośrodek Harcerski Szczepu Puszcza administrowany i zarządzany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza” Niepołomice, ul.Partyzantów 15 A.

Opis projektu

Na zapleczu magazynowym Ośrodka Harcerskiego zostaną przeprowadzone prace remontowe polegające na naprawie windy towarowej, którą transportowane są namioty i inny sprzęt obozowy na poddasze magazynowe, powstaną nowe regały na sprzęt pionierski a stare zostaną wzmocnione postawiona zostanie wiata garażowa na zewnątrz budynku oraz postawiona zostanie nowa brama wjazdowa od strony parkingu pozwalająca na bezpośredni dojazd samochodu ciężarowego do magazynu. Zakupiony zostanie nowy /używany/ samochód terenowy, który zastąpi dotychczas używane Terrano Nawarę

Uzasadnienie realizacji projektu

Środowisko Szczepu „Puszcza” od 45 lat organizuje obozowe akcje letnie i zimowe oraz prowadzi całoroczną działalność programową w ośrodku harcerskim. Od 26 lat Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza” na mocy umowy użyczenia administruje infrastrukturą ośrodka. (cd w wersji papierowej)

 
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1 zakup nowego dostawczego samochodu terenowego 50 000 zł
2 naprawa windy towarowej, rozbudowa regałów na namioty i sprzęt pionierski, garaż zewnętrzny, osadzenie bramy wjazdowej 6 000 zł
                                                                                                                                                                                                                Łącznie: 56 000 zł