12 04 2020
12042020

Wielkanoc

0 Comment

W tym roku po raz pierwszy od prawie czterdziestu lat nie będzie harcerskich wart przy Pańskim Grobie, nie spotkamy się też na harcerskim czuwaniu. Epidemia zmieniła świat wokół nas. Zmieniła nasze tradycyjne zachowania, zmieniła także nasze plany tak całej harcerskiej wspólnoty jak indywidualne.

Dlatego też i życzenia musza być trochę inne. Życzenia zdrowych Świąt nabierają szczególnego znaczenia. Natomiast trudno życzyć wesołych Świąt bo każdy z nas musi zmierzyć się z niepokojem i lękiem przed niewidzialnym zagrożeniem oraz poradzić sobie psychicznie z konsekwencjami administracyjnych rygorów sprawiających, że mimo iż jesteśmy blisko nie możemy być razem tak w rodzinach jak i w naszej harcerskiej gromadzie.

Dlatego życzę Wam aby Zmartwychwstały Chrystus dał nam siłę przezwyciężyć nasze niepokoje oraz umocnił nadzieję na lepsze jutro i rychły powrót do normalności.

Czuwaj!

Wojciech Wróblewski, Przewodniczący KPH