Przepraszam za nieobecność. Z okazji rocznicy powstania Szczepu życzę wszystkim zuchom, harcerkom i harcerzom oraz instruktorom wytrwałości w realizacji założonych celów. Szczególne pozdrowienia dla nowego Szczepowego.
phm Andrzej Polak
20/09/2014