UWAGA: 2/12/2017 odbedzie sie Walne Zgromadzenie KPH Sprawozdawczo-Wyborcze.

zmianie ulega godzina z 19:00 na 17:00