zapraszamy do zapoznania sie ze sprawozdaniem z Walnego posiedzenie Sprawozdawczo Wyborczego KPH – 1/2018.

Zarzad KPH.

pdf