3/07/2018 po długiej walce z nowotworem zmarła

pwd Iwona Karolczyk – Kluzik, dla starej kadry Karolina.

Harcerka, Instruktorka, w latach 1980-83 drużynowa Gromady Zuchowej „Muchomorki”, w latach 1984-88 z-ca komendanta szczepu ds. kwatermistrzowskich, w latach 1988-1990 Komendantka Szczepu.

Aktywna w działaniach niezależnego ruchu harcerskiego oraz Komitetu Obywatelskiego w Niepołomicach. Przez kolejne lata czynna w działaniach KPH.

Msza Święta Żałobna 06/07/2018 Piatek, godzina 13:00, Kościół Niepolomice – Rynek.

Czuwaj, Komenda Szczepu i Zarząd KPH.