ROZKAZ 1/2014

 Druhny, Druhowie, Zuchy, Drodzy Rodzice i Przyjaciele!

Rozpoczęliśmy nasz nowy rok harcerski – trzydziesty dziewiąty rok działalności SZCZEPU PUSZCZA. Rozpoczynamy go w nowej formie – ścisłej współpracy drużyn harcerek, harcerzy, zuchów i KPH. Zrealizujmy przez ten rok razem wspólnie założone  cele. Zbudujmy razem silne środowisko oparte na wartościach harcerskich, braterstwie i służbie.

 

1. Uchwały Rady Szczepu:

Podaję do wiadomości uchwały Rady Szczepu PUSZCZA:

 • 1.1.W dniu 31.08.2014r.  Rada Szczepu podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Komendantki Szczepu  phm. Ewę Rychtarczyk wędr.
 • 1.2.W dniu 31.08.2014r . Rada Szczepu podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Zastępcy Komendantki Szczepu  ds. organizacyjnych wyw. Tomasza Henke
 • 1.3.W dniu 31.08.2014r.  Rada Szczepu podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Zastępcy Komendantki Szczepu  ds. kwatermistrzowskich dh. Tomasza Gancarczyk
 • 1.4. W dniu 19.09.2014r. Rada Szczepu podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Zastępcy Komendantki Szczepu  ds. programowych pwd. Ninę Wojda wędr.
 • 1.5. W dniu 19.09.2014r. Rada Szczepu podjęła Uchwałę o powołaniu na funkcję Przybocznego Komendantki Szczepu – magazyniera dh. Zbigniewa Dyjach
 • 1.6.W dniu 19.09.2014r. Rada Szczepu podjęła Uchwałę o przyjęciu Regulaminu Szczepu.
 • 1.7. W dniu 19.09.2014r. Rada Szczepu podjęła Uchwałę o przyjęciu PLANU PRACY Szczepu na rok harcerski 2014/2015.

 

2. Mianowania

 1.  Na podstawie uchwały Rady Szczepu mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu do spraw organizacyjnych ćwika Tomasza Henke
 2. Na podstawie uchwały Rady Szczepu mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu do spraw programowych pwd. Ninę Wojda wędr.
 3. Na podstawie uchwały Rady Szczepu mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu do spraw kwatermistrzowskich dh. Tomasza Gancarczyk.
 4. Na podstawie uchwały Rady Szczepu mianuję na funkcje przybocznego Komendy Szczepu – Magazyniera – dh. Zbigniewa Dyjach

 

3. Informacje

 • Informuję iż w roku harcerskim 2014/2015 poprzez wspólną Uchwałę Rady Szczepu z dnia 19.09.2014r. Komendę Szczepu stanowią również druhny i druhowie pełniący funkcję drużynowych.
 • Informuję, iż Krąg Sztandarowy wybrał na funkcję drużynowego Kręgu w roku harcerskim 2014/2015 ćwika Tomasza Henke.
 • Informuję iż w roku harcerskim 2014/2015 w ramach struktury Szczepu, poprzez wspólną Uchwałę Rady Szczepu z dnia 19.09.2014r., działać będą następujące drużyny:

 

Pion Zuchowy:

 •  5 Niepołomicka Gromada Zuchowa „Zielone Iskierki”
 • drużynowa pwd. Ewa Biernat wedr.
 • przyboczna trop. Izabella Ślusarczyk
 • przyboczna ochot. Weronika Sołkowska
 •  Próbna 9 Niepołomicka Gromada Zuchowa „Podróżnicy”:
 • opiekun z ramienia Komendy Szczepu wyw. Tomasz Henke

 Pion Harcerski:

 •  3 Niepołomicka Drużyna Harcerzy „Niepołomni”
 • drużynowy ćw. Michał Gancarczyk
 • przyboczny wyw. Jakub Trybała
 • przyboczny wyw. Jakub Wojtusik
 •  5 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Gawra”
 • drużynowa pwd. Magdalena Gancarczyk wedr.
 • przyboczna sam. Aneta Ratajczyk-Myszka
 • przyboczna trop. Klaudia Bubak\
 •  7 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Szatra”
 • drużynowa pwd. Gabriela Zielonka wedr.
 • przyboczna wędr. Joanna Korabik
 • przyboczna trop. Dominika Korabik
 • 1 Trzciańska Drużyna Harcerek „Silva”
 • drużynowa sam. Klaudia Banaś
 • przyboczna trop. Emilia Błaśińska

 4. Służba

 

Służbę w Ośrodku Harcerskim pełnią drużyny według ustalonego harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń w harcówce. Zdanie służby następuje w każdą ostania niedzielę miesiąca w obecności drużynowego zdającego służbę, drużynowego przejmującego służbę oraz Zastępcy Komendanta Szczepu ds. organizacyjnych.

 

5. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, podziękowania

 

5.1.Udzielam pochwały za zaangażowanie w organizację Święta Organizacji Pozarządowych druhom i druhnom:

 • pwd. Magdalenie Gancarczyk wędr wraz z drużyną 5 NDH GAWRA
 • pwd. Ewie Biernat,
 • ćw. Michałowi Gancarczyk
 • wyw. Tomaszowi Henke
 • trop. Emilii Błasińskiej wraz z drużyną 1 TDH SILVA

 

5.2 Dziękuję Stowarzyszeniu Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA oraz zaangażowanym rodzicom na ustawiczną pomoc w dbaniu o nasz Ośrodek Harcerski.

 

Czuwaj phm Ewa Rychtarczyk wędr.