W kwietniu wspominamy patrona Szczepu Króla Kazimierza Wielkiego. Kazimierz III Wielki został koronowany na króla Polski w Krakowie 25 kwietnia 1333 r. Ten wybitny monarcha, ostatni z rodu Piastów zostawił również trwały ślad w Niepołomicach. Jako wotum dziękczynne za zwycięstwo na Rusi Halickiej ufundował niepołomicki kościół. Przebudował też stary, drewniany, myśliwski zameczek w wielką murowaną budowlę. Była to jedna z przyczyn, dla której obraliśmy 39 lat temu króla Kazimierza Wielkiego za patrona tworzonego wówczas Szczepu. Przez lata właśnie w kwietniu oddawaliśmy w różny sposób hołd patronowi. Drużyny organizowały tematyczne zbiórki, gry terenowe i sprawnościowe biegi. Odbywały się rycerskie turnieje. Organizowaliśmy Nocne Kazimierzowskie Marszobiegi dla młodszej kadry Szczepu. Delegacja środowiska 25 kwietnia składa wiązankę kwiatów na sarkofagu Kazimierza Wielkiego w wawelskiej katedrze.