14 10 2020
14102020

Obóz Szczepu – 2020

0 Comment

OBÓZ SZCZEPU PUSZCZA 2020

W Puszczy Niepołomickiej, w samym jej sercu, na leśnej polanie, zbudowaliśmy obóz, na który w turnusach co 7-10 dni przyjechały kolejno wszystkie niepołomickie drużyny harcerek i harcerzy a mianowicie: 7NDH SZATRA, 5NDH GAWRA, 3 NDH NIEPOŁOMNI i 15NDH HERBARIUM.

Pomimo ryzyka związanego z pandemią, udało się zorganizować bezpieczny wypoczynek, w sumie dla osiemdziesięciu harcerek i harcerzy z Niepołomic wraz z kadrą. Wszystkie podobozy działały pod wspólną dla całej akcji Komendą zgrupowania. Cała kadra i personel pełnili wszystkie funkcje w ramach wolontariatu.

Kadrę stanowili:

  • Kierownik wypoczynku – pwd. Joanna Korabik, phm Ewa Biernat, phm Ewa Rychtarczyk,
  • kwatermistrz – pwd. Klaudia Bubak, Kajetan Streb,
  • oboźna – Julia Flak, Aniela Kołakowska
  • opieka medyczna Agata Kalinowska-Dziadur i Julia Kubiak i Wiktoria Krzysztofiak,
  • wychowawcy każdej grupy – pwd Alicja Kowalska, pwd Joanna Krzyżanowska, pwd Michał Zielonka oraz wędr. Julia Dudek.

Dużą pomocą służyli nam również druhowie ze Straży Pożarnej z Niepołomic, Szarowa, Kłaja i Bochni oraz szerokie grono Nadleśnictwa Niepołomice. Na realizację obozu otrzymaliśmy dotację w ramach tzw. „małego grantu” z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. Nad bezpieczeństwem czuwała również Policja i Straż leśna. Od Straży otrzymaliśmy również, na czas wypoczynku, sprzęt do stałego kontaktu z służbami – krótkofalówki. Druhowie pomagali nam w każdej dezynfekcji obozu, pomiędzy turnusami oraz szkolili drużyny. W logistyczne rozłożenie i złożenie obozu zaangażowali się również nasi sympatycy z Koła Przyjaciół Harcerstwa. Obóz udało się postawić i zorganizować, również dzięki posiadanej bazie logistycznej, którą utrzymujemy i uzupełniamy już od ponad 40 lat.

Harcerki i harcerze ze Szczepu Puszcza nie tylko skorzystali z wypoczynku, ale również nauczyli się samodzielności, pracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i zespół. Spędzili czas aktywnie, w otoczeniu przyrody, rówieśników i instruktorów. Niewątpliwą atrakcją był sam dojazd na miejsce obozu – rowerem. Przez przykład, codzienne gry, zabawy czy zajęcia wdrożono wiele rozwiązań związanych z profilaktyką i zdrowym stylem życia. W dniu 28.08.2020 odbył się bieg harcerski podsumowujący zdobyte umiejętności dla wszystkich zdobywających kolejne stopnie harcerskie.

Na obozie wszyscy uczestnicy przestrzegali Prawa harcerskiego. Uczyli się współpracy w grupie, poszanowania dla drugiego człowieka, umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia. Rozwijano różne umiejętności życiowe, w tym prospołeczne, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami. Stworzono i podtrzymano silną więź z grupą harcerską, w której panują zasady poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów. Drużyny prowadząc samodzielne obozy miały czas na budowanie więzi w zastępach i drużynie, integrowanie się i budowanie wspólnoty. Cały system stopni i sprawności harcerskich, które podczas wypoczynku zdobywali uczestnicy, jest instrumentem wychowawczym, za pomocą którego realizowany jest podstawowy program harcerskiego wychowania, uwzględniający indywidualny rozwój każdej harcerki i harcerza. Przez zdobywanie stopni instruktorzy wprowadzają harcerki i harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczą ich pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.