W piątek tj. 11 maja 2018r. o godz 20 w harcówce odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące obozu letniego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji obozu (głównie dotyczy wyjazdu na grupę kwatermistrzowską).

Czuwaj.

Komenda obozu oraz zarząd KPH