W związku z rezygnacją , motywowaną obowiązkami zawodowymi, Piotra Gajoszka z funkcji Prezesa i  członka Zarządu  w dniu 3-ego stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu zgodnie ze statutem uzupełniono wakat w składzie Zarządu powołując w jego skład Dariusza Gancarczyka.

Na funkcję Prezesa wybrano Wojciecha Wróblewskiego a na funkcję z-cy  d/s programowych Dorotę Zielonka. Część wyborczą protokołowała Maria Wilusz, która sporządzi odpowiednie wnioski do KRS.

Ewa Rychtarczyk przedstawiła sytuację w Szczepie w obliczu zaplanowanej na zimowisku Rady Szczepu, która wybierze nowego Komendanta/ Komendantkę Szczepu. 

Zarząd przyjął program działania na rok 2020. Ustalono również listę dyżurów w Ośrodku Harcerskim / w każdą sobotę przedstawiciel KPH będzie pełnił dyżur na terenie ośrodka /. 

 

W Nowym Roku kalendarzowym 2020 życzymy całej wspólnocie środowiska Szczepu „Puszcza” wszelkiej pomyślności. Udanych zbiorek i fantastycznych wędrówek, wzorowych jak zwykle  akcji obozowych oraz owocnej współpracy z  rodzicami, naszymi partnerami i sympatykami.

 

Zarząd KPH