KOMUNIKAT KOMENDY SZCZEPU „PUSZCZA” i ZARZĄDU KPH NR 1/2015

We wrześniu 2014 roku rozpoczęliśmy kolejny rok harcerski w nowej formule organizacyjnej. Na prośbę młodych drużynowych funkcję komendanta Szczepu zgodziła się pełnić phm. Ewa Rychtarczyk, zaangażowana do tej pory w prace Zarządu KPH. Strukturę Szczepu wsparli więc instruktorzy, harcerze, i byli członkowie szczepu, wypełniając ważne dla funkcjonowania środowiska funkcje. Tomasz Gancarczyk objął funkcję zastępcy komendanta Szczepu ds. kwatermistrzowskich. pwd. Nina Wojda objęła funkcję zastępcy komendanta Szczepu ds. programowych, ćw. Tomasz Henke objął funkcję zastępcy komendanta Szczepu ds. organizacyjnych. Przybocznymi komendy Szczepu zostali: ibs Zbigniew Dyjach – gospodarz ośrodka i pwd Mariusz Kluzik – opiekun magazynu. Komendę tworzą również pwd. Gabriela Zielonka, pwd. Katarzyna Cieluch oraz wszyscy drużynowi drużyn funkcjonujących w Szczepie, tj pwd. Magdalena Gancarczyk, pwd. Joanna Korabik, ćw. Michał Gancarczyk oraz pwd. Ewa Biernat.

Nowa komendantka w swym pierwszym rozkazie napisała:

Rozpoczęliśmy nasz nowy rok harcerski – trzydziesty dziewiąty rok działalności Szczepu Puszcza. Rozpoczynamy go w nowej formie – ścisłej współpracy drużyn harcerek, harcerzy, zuchów i KPH. Zrealizujemy przez ten rok wspólnie założone cele. Zbudujemy razem silne środowisko, oparte na wartościach harcerskich: braterstwie i służbie”.

Główne zamierzenia to:

 • przywrócenie w pracy środowiska takich aktywności, jak: zimowiska, złazy zastępów, festiwale teatrzyków, stanice zuchowe, obchody święta patrona Szczepu,
 • zbudowanie silnej komendy Szczepu oraz reaktywowanie prac Kręgu Instruktorskiego i Kręgu Sztandarowego,
 • wzmocnienie obecności środowiska Szczepu w życiu Niepołomic,
 • zdecydowane zwiększenie udziału wszystkich rodziców i sympatyków we wspieraniu (w różnych formach) pracy Szczepu i utrzymania i rozwijania jego bazy materialnej.

Wszystkie te działania mają służyć wzmocnieniu pracy drużyn i zastępów, efektywniejszemu wychowywaniu młodej kadry instruktorskiej, oraz większej integracji wspólnoty środowiska.

 1. Dla lepszej komunikacji uruchomiliśmy dużym nakładem sił i środków nową stronę internetową środowiska: szczeppuszcza.pl
 2. W lutym (15-22.02) odbędzie się zimowisko Szczepu w Bukowinie Tatrzańskiej, które poprowadzi phm Ewa Rychtarczyk (informator zimowiska na stronie internetowej).
 3. W marcu (28.03. sobota) zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w „wiosennych porządkach” w ośrodku harcerskim (gdyby pogoda uniemożliwiła prace, to spotkamy się w sobotę 11 kwietnia). W maju będziemy w słoneczne soboty kontynuowali prace przygotowania sprzętu na obóz. Prace koordynuje Mariusz Kluzik – gospodarz szczepowego magazynu.
 4. Tradycyjnie raz w miesiącu w kościele parafialnym w Niepołomicach odbywają się o godz. 16.30 w niedziele msze harcerskie: 18 stycznia będziemy się modlić w intencji twórców Ruchu Harcerskiego Andrzeja i Olgi Małkowskich 15 marca – w intencji środowiska Szczepu Puszcza rozpoczynającego wiosenny sezon harcerski. 19 kwietnia – w intencji patrona Szczepu króla Kazimierza Wielkiego w rocznicę koronacji; 24 maja – w intencji Ruchu Harcerskiego w 104 rocznicę powołania pierwszych drużyn harcerskich. 21 czerwca – w intencji wszystkich, którzy w środowisku Szczepu Puszcza złożyli przyrzeczenie harcerskie.
 5. Zbliża się termin rozliczania PIT-ów. Jedną z możliwych form wsparcia środowiska jest przekazanie 1% podatku na konto Stowarzyszenia (dane na stronie środowiska w zakładce KPH 1%).
 6. Jubileusz XX – lecia KPH jako stowarzyszenia. W tym roku mija dwadzieścia lat od sądowej rejestracji KPH jako stowarzyszenia. W związku z tym, w dniu 2 maja (sobota) zapraszamy wszystkich rodziców i sympatyków na harcerski piknik w ośrodku harcerskim (prosimy o zarezerwowanie tego popołudnia w swych kalendarzach).
 7. Po dziewięciu latach przerwy wracamy do organizacji złazów zastępów . Złaz w tym roku odbędzie się w dn.22-24 maja / szczegóły w informatorze złazowym na naszej stronie internetowej/. Przypominamy ze Złaz rozpocznie się w piątek od rana a więc jego uczestnicy nie pójdą tego dnia  do szkoły / uzgodnimy te absencje z dyrektorami niepołomickich szkół /.
 8. W najbliższych tygodniach pod opieką Małgorzaty Gancarczyk rozpocznie prace pierwsza gromada Skrzatów. Będzie to wychowawczy eksperyment, polegający na zaadaptowaniu w polskich warunkach metody pracy wychowawczej z cztero- sześciolatkami, przejętej z harcerstwa polskiego działającego na emigracji.
 9. W lipcu odbędzie się obóz stały szczepu, którego częścią będzie dwutygodniowa kolonia zuchowa.

Na stronie środowiska (www.szczeppuszcza.pl ) w zakładce Szczep jest zamieszczony plan pracy i harmonogram naszych całorocznych działań. Prosimy o zapoznanie się z nim. Przemyślenie i zadeklarowanie form osobistego wsparcia środowiska. Obecność na imprezach całej wspólnoty  oraz w razie konieczności przypomnienie swoim dzieciom o ich obowiązkach wynikających z ich przynależności do drużyny harcerskiej, lub zuchowej gromady. Przypominamy że forma cegiełki / o wartości 100 zł/ na wsparcie środowiska jest zakup monografii  „Szczepowe dziedzictwo” 

 Czuwaj!

Przewodniczący KPH pwd Piotr Nescieruk       Komendantka Szczepu phm Ewa Rychtarczyk

 Niepołomice 18 stycznia 2015 r.