Na ostatniej Radzie Szczepu w dniu 18 bm omówiliśmy najważniejsze bieżące sprawy środowiska – program zimowiska, przygotowania do złazu zastępów, wstępne ustalenia dotyczące obozu i kolonii zuchowej, które odbędą się w lipcu br. Rada Szczepu powołała na przybocznych Komendy Szczepu: pwd Garbryjelę Zielonke powierzając jej obowiązki kronikarki Szczepu oraz pwd Mariusza Kluzika, który przejął od Zbigniewa Dyjacha obowiązki opiekuna magazynu. Zbigniew Dyjach pozostał gospodarzem ośrodka harcerskiego.
Ponadto Rada Szczepu powołała do życia 1 Niepołomicką Gromadę Skrzatów, która poprowadzi Małgorzata Gancarczyk. Będzie to eksperyment pedagogiczny przeprowadzony w zaprzyjaźnionym przedszkolu „Słoneczna Kraina” przy wsparciu środowiska harcerskiego. Jest to przedsięwzięcie na ogólnopolska skale bowiem przenosimy na krajowy grunt rozwiązanie pracy z dziećmi w wieku 4-6 lat wypracowane i wdrożone w Związku Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami kraju.

Czuwaj, Komendantka Szczepu phm Ewa Rychtarczyk