„Harce to radosna gra na łonie natury, gdzie mężczyźni z duszą chłopca idą razem z chłopcami na poszukiwanie przygody. Przyniosą stamtąd zdrowie i szczęście, zręczność i zaradność …”

/Baden Powell/

Informator Złazowy XXVIII Złaz Zastępów Szczepu „Puszcza”
Niepołomice 22–24.05.2015

Po ośmiu latach przerwy wracamy do tradycji organizacji złazów zastępów. Złaz  zastępów jest formą sprawdzianu całorocznej pracy zastępów, ich poziomu metodycznego i organizacyjnego. Jest również elementem przygotowania zastępów do obozu. Złaz zastępów pokazuje zarówno poziom pracy zastępów jak i całego szczepu bowiem w przygotowaniu i przeprowadzeniu złazu bierze udział cała kadra szczepu – drużynowi, przyboczni pod kierunkiem Komendy Szczepu przy wsparciu instruktorów i rodziców z KPH.

Złaz odbędzie się w dniach 22-24 maja na terenie Ośrodka Harcerskiego. W złazie biorą udział obowiązkowo zastępy młodszoharcerskie ze szczepu (mogą także z innych środowisk harcerskich), które zgłoszą swój udział w terminie nie późniejszym niż do 10 maja i wpłacą wpisowe w kwocie 20 zł od członka zastępu. Zastęp musi być zespołem działającym w ciągu roku a nie powołanym na złaz, nie może  liczyć mniej niż cztery osoby. Zastęp może być nie dopuszczony do udziału w złazie w przypadku ewidentnego nie spełnienia wymagań określonych w informatorze.

Komenda złazu:

 • Komendantka – phm Ewa Rychtarczyk
 • Z-ca komendanta złazu – hm Wojciech Wróblewski                      
 • Szef biura złazowego – pwd Gabriela Zielonka
 • Oboźny – ćwik Tomasz Henke, pwd Joanna Korabik
 • Kwatermistrz – ćwik Michał Gancarczyk
 • Opieka medyczna – Agata Kalinowska

Wymagane wyposażenie indywidualne: 

 •  regulaminowe umundurowanie 
 • plecak lub zasobnik
 • śpiwór 
 • przybory do jedzenia
 • przybory do mycia / ręcznik, pasta i szczoteczka do zębów, mydło /
 • latarka
 • legitymacja szkolna 

Wymagane wyposażenie zastępu:

 • małe namioty lub pałatki / mieszczące wszystkich członków zastępu/
 • kociołek lub kochery
 • apteczka
 • kronika zastępu
 • książeczka zastępu 
 • sprzęt pionierski / siekierka, saperka /
 • busola
 • okrycie przeciwdeszczowe
 • żywność dla całego  zastępu na dwie kolacje, dwa śniadania i jeden obiad / chleb zapewniają organizatorzy na miejscu złazu/
 • mile widziane instrumenty muzyczne

 Świadczenia organizatorów :

 •  zaplecze sanitarne
 • ubezpieczenie uczestników 
 • opieka medyczna
 • plakietka dla każdego uczestnika, który ukończy złaz 
 • gorący posiłek drugiego dnia
 • nagrody i dyplomy
 • pogoda (słoneczna lub deszczowa)

Program złazu:

 Piątek : zastępy meldują się w biurze złazowym do g. 9 tej

 • Budowa obozowiska zastępu 
 • Wyjście na zwiad i wykonanie zadania
 • Konkurs kulinarny
 • Apel otwierający złaz
 • Ognisko wieczorne „Twórcy ruchu harcerskiego Andrzej i Olga Małkowscy”, sprawozdanie zastępów ze zwiadów 

 Sobota:  bieg harcerski

 • Konkurs totemów
 • Konkurs z historii harcerstwa / jedna osoba z zastępu, nie zastępowy/
 • Wykonanie kart do kroniki złazu
 • Wystawa kronik zastępów
 • Ognisko – konkurs piosenki złazowej 

Niedziela: turniej zastępowych

 • Likwidacja obozowisk
 • Msza św. w intencji twórców ruchu harcerskiego
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, apel końcowy 
 • Zakończenie ok g.13 tej

Oprócz poszczególnych konkurencji które będą punktowane  oceniane będą także:

 • zdyscyplinowanie, sposób organizacji pracy i obozowisko
 • kronika zastępu
 • książeczka zastępu 

Przypominamy dotychczasowych zwycięzców:

1979 r. – „Myśliwi” 2 NDH „Leśni Ludzie” zast. Ryszard Zielonka
1980 r. – „Wędrowniczki” 3 NDH „Niepołomni” zast. Celina Gucwa
1981 r. – Złaz odbył się w Warszawie / był elementem  udziału w obchodach 70-lecia Ruchu Harcerskiego/
1982 r. – „Dziewonie” 1 NDH „Watra” zast. Anna Duda
1983 r. – „Włóczykije” z Elbląga
1984 r. – „Dziuba” ze Skwierzyny zast. Ewa Sokół
1985 r. – „Wilki” 3 NDH „Niepołomni” zast. Piotr Gucwa
1986 r. – „Buki” 3 NDH „Niepołomni” zast. Paweł Smaza
1987 r. – „Bargiel” ze Skwierzyny zast. Radosław Kotylak
1988 r. – „Osmundy” 3 NDH „Niepołomni” zast. Maciej Wojtusik
1989 r. – „Niedźwiedzie Jaskiniowe” z Opola zast. Robert Rafałowicz
1990 r. – „Osmundy” 3 NDH „Niepołomni” zast. Rafał Jarząbek
1991 r. – „Osmundy” 2 NDH „Leśni Ludzie” zast. Jakub Porąbka
1992 r. – „Koty” 3 NDH „Niepołomni” zast. Krystian Kokoszka
1993 r. – „Pszczoły” 5 NDG „Gawra” zast. Dominika Siemieniuch
1994 r. – „Mrówy” 5 NDH „Gawra” zast. Ewa Grochot
1995 r. – „Borowiki” 5 NDH „Gawra” zast. Katarzyna Kokoszka
1996 r. – „Koty”2 NDH „Leśni Ludzie” zast. Łukasz Burkot
1997 r. – „Wiewióry” 7 NDH „Szatra” zast. Karolina Rabiej
1998 r. – „Wiewióry” 7NDH”Szatra” zast. Barbara Jasonek
1999 r. – „Jaskry” 7 NDH „Szatra” zast. Estera Ponikiewicz
2001 r. – „Knieje” 7 NDH „Szatra” zast. Monika Brudnik
2002 r. – „Wilki” 3 NDH „Niepołomni” zast. Maciej Korabik
2003 r. – „Borowiki” 7 NDH „Szatra” zast. Estera Ponikiewicz
2004 r. – „Borowiki” 7 NDH „Szatra” zast. Estera Ponikiewicz
2005 r. – „Wiewióry” 7 NDH „Szatra” zast. Maria Korabik
2006 r. – „Buki” 3 NDH „Niepołomni” zast. Tomasz Oracz