Zarząd KPH i Komenda Szczepu „Puszcza”

zapraszaja rodziców zuchow i harcerzy, byłych członków Szczepu i wszystkich sympatyków ruchu harcerskiego w dniu 3 maja / wtorek/  do ośrodka harcerskiego na II Piknik Rodzinny z okazji Święta Konstytycji 3 Maja.

Spotkanie rozpocznie uroczysty apel Szczepu o g.15 W programie m.in gry i zabawy ruchowe, loteria fantowa, zawody strzeleckie, harcerska kawiarenka.

Czuwaj!