W związku z brakiem kworum na Walnym  Zgromadzenia  Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu  wczorajszym drugi termin został  wyznaczony  przez obecnych na 7 stycznia 2018 roku / niedziela / g.17.30. Dotychczasowych członków Stowarzyszenia prosimy o obowiązkowe uczestnictwo. Nieusprawiedliwioną nieobecność będziemy musieli potraktować jako rezygnację z dalszej przynależności do KPH.

 

Szczególnie zapraszamy do włączenia się w prace KPH i udziału  w Zgromadzeniu wszystkich rodziców zuchów i harcerzy aktualnie działających w Szczepie „Puszcza”. Celem Zgromadzenia jest wybór nowych władz na XII kadencję 2017-2020 oraz przyjęcie programu działania na ten okres.

 

Czuwaj!

 

Zarząd KPH