Koleżanki, Koledzy, Sympatycy

Prawie 25 lat temu zbiorowym wysiłkiem wydaliśmy Śpiewnik Szczepu „Puszcza” 1976-1996. Celem było uczczenie jubileuszu 20 -lecia Szczepu poprzez zgromadzenie w jednym wydawnictwie piosenek śpiewanych w naszym środowisku przez dwie minione dekady. Od tego czasu minęło już prawie 25 lat. Przez te lata śpiewane były oczywiście stare harcerskie pieśni oraz „nasze”, które często nabrały obrzędowego charakteru, ale równocześnie pojawiło się wiele nowych piosenek. Czas, więc uaktualnić nasz szczepowy zbiór. Stary śpiewnik, którego nakład już się dawno wyczerpał zawierał 310 pozycji. W nowym planujemy zamieścić około 500 piosenek.

Śpiewnik Szczepu to nie jest zwykłe wydawnictwo. Taki śpiewnik to swoista historia drużyn, zastępów i całego środowiska. Bo w harcerstwie pieśni i piosenki stanowią istotne narzędzie wychowania. W piosenkach zawarty jest harcerski etos, harcerskie wartości i zasady, harcerski styl życia i filozofia widzenia otaczającego nas świata oraz stosunku do drugiego człowieka.

Nowy śpiewnik tak jak poprzedni jest zbiorem piosenek zapisanych tak w osobistych notatkach jak i okolicznościowych śpiewnikach drużyn, zastępów, obozów, złazów, kursów, rajdów czy okolicznościowych spotkań. Głównym walorem Szczepowego śpiewnika jest to, że jak zapisaliśmy we wstępie śpiewnika sprzed lat, każdą z prezentowanych piosenek można osadzić w konkretnym miejscu i czasie. Każda z nich może przywołać wspomnienia osób i zdarzeń, krajobrazów, jezior, lasów, gór, ognisk, obozów i zimowisk. Nie zrozumie tego ten, kto nie siedział w naszym Puszczańskim Kręgu, nie słyszał strzelania drew w płonącej watrze, nie śledził iskier wirujących nad głowami, nie zobaczył Drogi Mlecznej na nocnym niebie, jarzącej się tysiącami gwiazd poprzez korony majestatycznych sosen. Trzeba by było poczuć dym wyciskający czasem łzy z oczu, poczuć zapach lasu o słonecznym poranku, przeżyć pełnię księżyca nad jeziorem lub nad górskiej polanie. Te i podobne im obrazy łączą się z naszymi pieśniami, spajając naszą puszczańską wspólnotę o zielonych barwach, z żubrem w herbie, nasz puszczański krąg – SZCZEP PUSZCZA”.

W przyszłym roku obchodzić będziemy jubileusz 45 -lecia. Przez te wszystkie lata przez nasze szeregi przeszło już kilka pokoleń. Instruktorskie stopnie zdobyły dzieci zuchów z pierwszych szczepowych gromad a byłe harcerski i harcerze przyprowadzają swoje pociechy, aby i one przeżyły swoja harcerską przygodę ubierając zielona chustę i podwijając rękawy munduru z symbolem żubra. Dlatego chcielibyśmy, aby śpiewnik powstał jako wspólne dzieło zarówno wszystkich tych, co tworzą szczep dzisiaj jak i tych którzy nosili nasze barwy przez minione cztery dekady lub wspierali nasze działania w kręgu przyjaciół. Nie szukamy więc sponsora na to wydawnictwo, Chcemy bowiem aby każdy kto identyfikuje się z naszą szczepową wspólnota dołożył swoją cegiełkę. W Szczepie jest aktualnie ponad setka zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów. Przez każdą z drużyn przeszły dziesiątki a może nawet setki osób. Krąg przyjaciół liczy również ponad sto osób.

Ogłaszamy WIELKĄ ZBIÓRKĘ CEGIEŁEK na wydanie śpiewnika Szczepu.
Zbieramy imienne darowizny w kwocie 30 – 100 złotych.
Można je wpłacić bezpośrednio na konto Koło Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA 32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów15.

Konto BS Wieliczka O/Niepołomice nr. 74 8619 0006 0060 0600 1560 0001
z podaniem imienia i nazwiska wpłacającego i adnotacją „
darowizna na śpiewnik 45 -lecia”, 
lub na ręce drużynowych lub członków KPH, którzy włączą się w kwestowanie.

Mamy na tę zbiórkę trzy miesiące, aby wydać drukiem śpiewnik na nasz Majowy Piknik 2021. Potrzebujemy zebrać kilkanaście tysięcy złotych. Czy to takie trudne? Nie, pod warunkiem, że Ci którzy identyfikują się z naszym środowiskiem harcerskim zrobią ten gest wsparcia. Jeśli kilkaset osób wpłaci te małe cegiełki to wtedy Śpiewnik Szczepu Puszcza 1976-2021 będzie rzeczywiście wspólnym dziełem. Postaramy się dotrzeć do jak największego grona byłych instruktorów, harcerek i harcerzy oraz sympatyków.

Listę ofiarodawców umieścimy w naszym wydawnictwie i każdy otrzyma bezpłatny egzemplarz śpiewnika. Dlatego prosimy o podanie imion i nazwisk ofiarodawców oraz adresu, aby do wszystkich dostarczyć śpiewnik gdy będzie gotowy. Taki projekt to spore wyzwanie ale istotą harcerstwa jest stawianie sobie trudnych zadań i nauka przezwyciężania trudności. Chcemy też zobaczyć jak wiele osób po 45 latach identyfikuje się z naszą „Puszczańską wspólnotą”. Mamy nadzieję, że ten nowy śpiewnik obudzi w sercach i umysłach wielu z Was pozytywne wspomnienia i emocje. A tworzymy go przede wszystkim po to, aby służył kolejnym pokoleniom przez następne 25 lat.

Komenda Szczepu i Zarząd KPH