21 07 2016
21072016

5% dla ZHR, relacja

0 Comment

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie, Sympatycy Szczepu „Puszcza”

PismoDoOkregu

Pismo do okregu

Wewnetrzną decyzją władz Małopolskiego Okręgu ZHR wprowadzono przed kilku laty „opłatę” (nie wiemy jak ją zakwalifikować od strony prawnej) na mocy której wszyscy organizatorzy obozów letnich i zimowych mają odprowadzać 5% od wpłat uczestników akcji obozowej na konto Okręgu ZHR. Środki te maja być przeznaczone na działalność władz ZHR.  Od początku ta decyzja budziła nasz sprzeciw gdyż w ten sposób „karane” są środowiska organizujące obozy. Ci co akcji nie robią, nie płacą.

Uważamy, że rodzice wpłacają pieniądze na koszty związane z pobytem dziecka na obozie a nie na utrzymanie struktur organizacji. Szczególnie, iż ze strony komend ZHR nie otrzymujemy żadnego wsparcia przy organizacji obozów. Ani organizacyjnego ani tym bardziej finansowego. Wręcz przeciwnie zderzamy sie z bariera biurokracji i bezrefleksyjnego formalizmu. Natomiast nasze akcje obozowe od lat wspiera dotacja Gmina Niepolomice. Uważamy, że na działalność władz ZHR dzieci i młodzież wpłacają  składki członkowskie (które w istocie też wpłacają rodzice). Temat tego kontrowersyjnego podatku podnosiliśmy wobec władz Okręgu w licznych bezpośrednich rozmowach. Ostatecznie zwróciliśmy sie z oficjalnym wystąpieniem którego tekst ponizej….pdf Pismo_do_okregu_2016’06’02

 

OpowiedzOkregu

Opowiedz okregu

Odbyło się  rownież spotkanie w Krakowie, przedstawicieli Zarządu KPH i rodziców z władzami Okręgu. Niestety nie przyniosło ono żadnego postępu . Wręcz przeciwnie nasi rozmówcy nie przyjmowali żadnych naszych argumentów. O czym świadczy oficjalna odpowiedz na nasze wystąpienie jakie dostaliśmy kilka dni temu. Tekst ponizej: pdf  Odpowiedz_Okregu_na_pismo_z dn 2016’06’02

W zawiązku z powyższym musimy rozważyć jak powinnismy organizować obozowe akcje w nowym roku harcerskim? Prosimy o Wasze zdanie na ten temat. Wdzięczni bylibyśmy tez za opinie odnośnie prawnej kwalifikacji takiej opłaty.

Czuwaj!  W imieniu Zarządu KPH 

Piotr Nescieruk, Przewodniczy