08 04 2017
08042017

1% za 2016 rok

0 Comment

Pragniemy podziękować Wszystkim, którzy wsparli nasze środowisko darowiznami, poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego w ubiegłym roku.

Mamy nadzieję, że ponownie zechcą Państwo, jako Przyjaciele i Sympatycy ruchu harcerskiego i w tym roku przekazać na rzecz naszego środowiska ten mały procent Państwa podatku (wystarczy wskazać numer KRS 0000103777).