Zimowisko Chocznia Górna


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

zimowisko1988Zimowisko szczepu (5 NDH „Gawra”i 3 NDH „Niepołomni”) Chocznia Górna,
1–10 lutego 1988 r.

Komendant: pwd. Dorota Heliasz
Kwatermistrz: pwd. Iwona Karolczyk
Oboźna: pion. Dorota Klima
Oboźny: ćwik Piotr Gucwa
Instruktor programowy: Celina Gucwa
Zaopatrzeniowiec: Leszek Wojas
Uczestnicy: Celina Gucwa, Izabela Grad, Agnieszka Gucwa, Renata Batko, Joanna Zielonka, Dorota Oleksiak, Katarzyna Donatowicz, Izabela Sumara, Anna Domagalska, Joanna Satała, Katarzyna Szymoniak, Agnieszka Michałowska, Agnieszka Ślusarczyk, Jakub Porąbka, Maciej Stępak, Tomasz Strojek, Maciej Wojtusik, Piotr Chyra, Szymon Satała, Sławomir Setner, Krzysztof Kapera, Bogdan Serafi n, Paweł Smaza, Krzysztof Mazur, Leszek Wojas.
Zastępy: „Olszynki” (zast. I. Grad), „Maruchy” (zast. I. Sumara), „Orlice” (zast. J. Nowacka), „Koty” (zast. P. Chyra), „Buki” (zast. T. Strojek), „Osmundy” (zast. M. Wojtusik).
Wizytacja chorągwiana oceniła zimowisko na 99 pkt.
(maks. liczba 100 pkt.). W dokumentacji brak książki pracy zimowiska.