Zimowisko 5NDH Korzkiew


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

zimowisko1986Zimowisko 5 NDH „Gawra” w Korzkwi
3–13 lutego 1986 r.

Komendant: pwd. Beata Mazur
Kwatermistrz: pwd. Małgorzata Mazur
Oboźna: pion. Dorota Klima
Instruktor programowy: pwd. Celina Gucwa
Sanitariusz: trop. Małgorzata Widła
Uczestnicy: Widła Agnieszka, Dorota Hytroś, Justyna Nowacka, Edyta Nowacka, Joanna Zielonka, Jolanta Burdak, Ewa Rogowska, Agnieszka Gucwa, Dorota Michałowska, Karolina Zimnal, Izabela Sumara, Monika Kempa, Justyna Klima, Aneta Sendor, Bożena Nowak, Joanna Michalewska, Anna Machnicka.

Zimowisko drużyny żeńskiej, podobnie jak zimowisko drużyny męskiej, oprócz zajęć sportowych oraz związanych ze zdobywaniem stopni i sprawności, realizowało
program przygotowania harcerek do uroczystości przyjęcia sztandaru. Harcerki przygotowywały się również do turnieju rycerskiego, który był zaplanowany na 25
kwietnia. Jak odnotowała komendantka obozu niska temperatura dokuczała nie tylko na zewnątrz. „W pokojach jest bardzo zimno, mimo uszczelnienia wszystkich
szpar przy oknach”. Po zakończeniu okresu próbnego w ruinach zamku korzkiewskiego przyjęto do drużyny: Karolinę Zimnal, Ewę Rogowską, Anetę Sendor,
Dorotę Hytroś, Jolantę Burdak, Joannę Zielonkę, Joannę Michalewską, Monikę Kempę, Agnieszkę Widłę. Również dziewczęta odnotowały, iż otrzymały telegram
z zimowiska chłopców. Zastępy: „Wiewióry” (zast. A. Gucwa), „Chiptaski” (zast. D. Michałowska), „Izydorki” (zast. B. Nowak) Zdobyto 37 sprawności: „Mistrz musztry”,
„Śpiewak”, „Wskazidroga”, „Sprawne ręce”, „Kuchcik”, „Kronikarz”, „Mistrz igły”, „Saneczkarz”, „Przyjaciel książki”, „Aktor”. Najlepszy zastęp – „Wiewióry”.