Zimowisko 3NDH + 2NDH + 1NDW, Kowaniec


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

Zimowisko 3 NDH „Niepołomni”,
2 NDH „Leśni Ludzie” i 1 NDW „Watra”
w Kowańcu k. Nowego Targu,
28 stycznia–8 lutego 1991 r.
Komendant: pwd. Ryszard Zielonka
Kwatermistrz: pwd. Grzegorz Dudzik
Oboźny: pwd. Tomasz Porąbka
Instruktor programowy: pwd. Leszek Wojas
Kucharz: pwd. Marek Ślusarczyk
Uczestnicy: Mirosław Haniszewski, Marcin Urych, Grzegorz Pijanowski, Konrad Bednarski, Rafał Bednarski, Krzysztof Bulka, Daniel Pikulski, Lukasz Urych, Maciej Kracik, Marcin Maj, Maciej Klima, Jakub Porabka, Bogdan Karolczyk, Piotr Domagalski, Szymon Satała, Paweł Kugiel, Bogdan Serafin, Sławomir Setner, Krzysztof Mazur. 

Na zimowisku działały następujące zastępy:
„Halny” – zastępowy Paweł Kugiel,
„Białe misie” – zastępowy Bogdan Karolczyk,
„Bulimki” – zastępowy Mirosław Haniszewski,
„Idziowie” – zastępowy Jakub Porąbka
Prowadzący książkę pracy zimowiska zostawił nam niewiele informacji, co tam się działo. Oprócz zajęć sportowych, odbyła się wyprawa na Turbacz i do Zakopanego.
Prowadzono zajęcia w ramach kursu dla zastępowych. Odbyły się też kominki m.in. na temat historii harcerstwa i „Białej Służby”. Punktację końcową wygrał zastęp „Bulimki”. Przyznano kilkanaście sprawności oraz stopień młodzika Szymonowi Satale.
W dokumentacji znajduje się też protokół z harcerskiej wizytacji. Lustratorzy przyznali zimowisku 71% wymaganych punktów.