XXVI Złaz Zastępów w Więcławicach Starych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

XXVI Złaz zastępów 2–4 września 2005 r.
w Więcławicach Starych
Komendant: ćwik Łukasz Gąsłowski
Oboźny: wyw. Maciej Korabik
Szef biura złazowego: ochot. Małgorzata Fiema
Szef obsługi złazu: Andrzej Gąsłowski

I miejsce zdobył zastęp „Wiewióry” z 7 NDH „Szatra”, zastępowa trop. Maria Korabik