XVIII Złaz Zastępów w Zakrzowie


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

18złazXVIII Złaz zastępów 1996 w Zakrzowie
Komendant: pwd. Krzysztof Klima
Oboźny: wyw. Karol Olszański
Biuro złazu: pion. Sylwia Bednarczyk, trop. Ewa
Skowron, trop. Agnieszka Wojtusik
Szef obsługi: wyw. Łukasz Urych

Zwycięzcy złazu: zastęp „Koty” z NDH „”, zastępowy Łukasz Burkot