XV Złaz Zastępów w Niepołomicach


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

15złazXV Złaz Zastępów 4–6 czerwca 1993 r.
na Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach
Komendant: pwd. Grzegorz Dudzik HO
Oboźni: trop. Paulina Habas, wyw. Jakub Porąbka
Kwatermistrz: hm. Zygmunt Rabecki
Szef biura złazowego: phm. Dorota Klima
Magazynier: mł. Krzysztof Kapera

Najlepsze zastępy to: „Pszczoły” z 5 NDG „Gawra”, zastępowa ochot. Dominika Siemieniuch; „Żubry” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zastępowy mł. Michał Kracik;
„Koniczyny” z 5 NDH „Gawra”, zastępowa: trop. Marta Górska.

W złazie wzięło udział 10 zastępów: „Łasice”, „Mrówy”, „Wiewióry”, „Wilgi”, „Orlice”, „Pszczoły”, „Koniczyny”, „Żubry”, „Osmundy”, „Jelenie”.