VIII Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

8złazVIII Złaz zastępów 23–25 maja 1986 r. w Przyborowie
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: pwd. Ryszard Zielonka
Szef biura złazowego: pwd. Celina Gucwa
Szczep reprezentowały zastępy: „Koty” – 3 NDH „Niepołomni”, „Osmundy” – 3 NDH „Niepołomni”, „Orlice” – 5 NDH „Gawra”, „Wiewióry” – 5 NDH „Gawra”, „Knieje” – 5 NDH „Gawra”, „Buki” – 3 NDH „Niepołomni”, „Gibiele” – 3 NDH „Niepołomni”, „Koniczyny” – 5 NDH „Gawra” , „Maruchy – 5 NDH „Gawra
Ponadto uczestniczyły zastępy: „Mrówki” – Katowice, „Wilczyce” – Katowice, „Eleuzis” – 22 Drużyna Szczep Walterowcy – Kłaj, „Strzygi” – 28 ŻDH Kłaj, „Wspaniałe” – 28 ŻDH Kłaj, „Sępy” – Katowice, „Rysie” – Poznań, „Niedźwiedzie himalajskie” – Opole oraz dwa zastępy z Drezdenka.

Zwycięzcą złazu został zastęp „Buki” z 3„NDH”Niepołomni” zastępowy Paweł Smaza, kolejne miejsca „Wiewióry” i „Koniczyny”.

VIII Złaz zastępów był największym z dotychczasowych złazów. Zgromadził bowiem – wraz z kadrą instruktorską i obsługą – pod 200 harcerek i harcerzy.
Ze względu na liczbę zastępów drużyna wędrownicza (1 NDW „Watra”) musiała przygotować dwie równoległe trasy biegu harcerskiego.