VII Złaz Zastępów w Niepołomicach


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

17złazXVII Złaz zastępów 12–14 maja 1995 r.
na Strzelnicy Wojskowej w Niepołomicach
Komendant: ćwik Krzysztof Klima
Oboźni: trop. Marta Górska i wyw. Michał Kracik
Szef biura złazowego: trop. Katarzyna Żarnik,
Agnieszka Wojtusik
Magazynier: wyw. Jarosław Kokoszka
Sanitariuszkami były druhny z 7 NDH „Szatra”

Zwycięzcy: I miejsce – „Borowiki” z 5 NDH „Gawra”, zastępowa ochot. Katarzyna Kokoszka, II miejsce – „Osmundy” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zastępowy wyw. Grzegorz Kracik, III miejsce – „Klony” z 2 NDH „Leśni ludzie”, zastępowy wyw. Maciej Klima