V Złaz Zastępów w Przyborowie


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

5złazV Złaz zastępów 20–22 maja 1983 r. w Przyborowie
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: pwd. Ryszard Zielonka
Szef biura złazowego: pwd. Ewa Kluzik
Kwatermistrz: org. Krzysztof Łysek
Zabezpieczenie medyczne: phm. Andrzej Polak
W złazie uczestniczyło 141 harcerzy i harcerek.
Zastępy ze szczepu: „Puchacze”, „Osmundy”, „Sokół”, „Buki”, „Jodyny”, „Krople Walerianowe”, „Gibiele”, „Ognichy”.
Goście: „Kosynierzy”, „Sanitariuszki”, „Czerwone berety”, „Łączniczki” ze szczepu „Dzieci desantu” ze Staniątek, „Wiślanki” – Łódź Polesie, szczep „Zielony płomień”, „Wilki” – Kraków-Krowodrza, szczep „Huragan 28”, „Włóczykije” – Elbląg, szczep „Bartek”, „Łużyczanki” – Kraków-Śródmieście, szczep „Czarna 13” , „Świstaki” – Kraków-Krowodrza, „Bosmani”, „Parasol”, „Zośka”.

Zwycięzcą złazu został zastęp „Włóczykije” z Elbląga.