ŚWIĘTO ZMARŁYCH


Szczegóły wydarzenia


Zbliża się kolejne Święto Zmarłych. Odwiedzimy mogiły naszych bliskich. Tak jak co roku, w naszym harcerskim kręgu oddamy hołd zmarłym. Harcerze i harcerki zaciągną honorowe warty na kwaterze wojskowej. Przypominamy, że z naszego środowiska „odeszli na wieczną wartę laureaci honorowej odznaki Szczepu POMOCNE RĘCE: Janina Lisiecka, Wiesław Żarnik, Tadeusz Biernat, Józef Heliasz, Elżbieta Zimnal, Wiesław Bieniasz, Marian Ferster, ks. Józef Rzadkosz, Maria Sondel.
Tych naszych członków i sympatyków, którzy chcieliby we wspólnym gronie zapalić znicze zapraszamy w Dzień Zadusznych 2/11 (piątek) godz.17:30 na kwaterę wojskową. Odwiedzimy groby osób związanych z naszym środowiskiem oraz miejsca pamięci narodowej w Puszczy Niepołomickiej. Nie zapomnimy także o grobie Powstańca Styczniowego Emanuela Czermaka.
CZUWAJ, Zarząd KPH