Obóz Szczepu Zdrójno


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

82Obóz szczepu n.j. Zdrójno,
28 lipca–25 sierpnia 1982 r.

Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Kwatermistrz: org. Ewa Węgrzyn
Zastępca ds. programowych: pwd. Anna Szywała
Instruktor programowy (ratownik): hm. ZygmuntRabecki
Instruktor programowy: org. Marek Ślusarczyk
Zaopatrzeniowiec: pwd. Leszek Węgrzyn
Magazynier sprzętu: org. Bronisław Węgrzyn
Zespół kwatermistrzowski: pwd. Paweł Mirochna, ćwik Zbigniew Dyjach
Zastęp instruktorski (kadra drużyn zuchowych):
Monika Szywała, Małgorzata Dyjach, Halina Pieróg, Ewa Kluzik, Iwona Karolczyk, Sabina Sieja

Podobóz żeński 1 NDH „Watra”
Komendant: pwd. Anna Szywała
Oboźna: trop. Celina Gucwa
Zastępowe: pwd. Dorota Heliasz, pwd. Małgorzata Mazur, ochot. Beata Mazur
Podobóz męski 3 NDH „Niepołomni”
Komendant: hm. Wojciech Wróblewski
Oboźny: org. Krzysztof Łysek
Zastępowi: org. Ryszard Zielonka, wyw. Grzegorz Dudzik, młodzik Tomasz Gancarczyk
Zastępy obozowe: „Żywotnice” (zast. org. Iwona Karolczyk), „Oblakinie” (zast. Beata Mazur), „Skierki” (zast. pwd. Dorota Heliasz), „Drzewice” (zast. pwd. Małgorzata Mazur), „Gibiele” (zast. Grzegorz Dudzik), „Osmundy” (zast. Tomasz Gancarczyk), „Buki” (zast. org. Ryszard Zielonka).
Funkcje obozowych sanitariuszy pełniły: pwd. Ewa Kluzik i org. Monika Szywała.

Uczestnicy obozu: Agata Sieja, Beata Mazur, Anna Łysek, Anna Kopytowska, Małgorzata Mazur, Dorota Heliasz, Anna Wrotny, Bogusława Skóra, Anna Chmura, Celina Gucwa, Marta Haniszewska, Renata Kowalska, Joanna Pietrzyk, Mariola Siwek, Małgorzata Lipowska, Małgorzata Widła, Bogdan Horowitz, Grzegorz Biernat, Artur Wojtusik, Grzegorz Dudzik, Piotr Gucwa, Tomasz Gancarczyk, Leszek Komajda, Krzysztof Grad, Wojciech Szywała, Jerzy Sowiński, Krzysztof Siwek, Paweł Kugiel, Waldemar
Pieróg, Adam Biernat, Mariusz Kluzik, Krzysztof Czwartkiewicz, Ryszard Zielonka, Stanisław Morton, Andrzej Kluzik, Marcin Koza